Nyheter

3 konserter med Sørnorsk jazzsenter 05. og 06. mai

-På No9 kaffe & platebar i Arendal lørdag 05.05. kl. 14.00
-På Dølen Hotell på Evje lørdag 05.05. kl. 18.00
-På Risør Folkehøgskole, Gjeving søndag 06.05. kl. 17.00

Årets utgave av Sørnorsk Ungdomsstorband består av 14 ungdommer mellom 16 og 20 år fra Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Musikalsk leder for bandet og trompetinstruktør er Tore Bråthen som til daglig arbeider ved Rytmisk linje på Institutt for musikk ved Universitetet i Agder. Han har med seg tre dyktige hjelpeinstruktører på samlingene. De tar seg av de øvrige instrumentgruppene. Alle fire spiller også med i bandet.

Hva spiller bandet?

Storband er en ensembleform som kan brukes til veldig mye forskjellig musikk. Repertoaret spenner over flere stilarter; alt fra ”easy swing jazz” til moderne funk. Musikalsk leder Tore Bråthen legger vekt på at musikerne i bandet skal få prøvd seg på et bredt spekter av storbandmusikk. ”Det er et poeng at musikere og publikum, unge som eldre, får kjennskap til hva et storband kan brukes til. Samtidig er det viktig å presentere jazz i mange varianter”, fremhever han. Bandets repertoar og konserter gjenspeiler dette.

Ta turen til konsertene og hør et flott band med kjempedyktige unge musikere!

Hva og hvem er Sørnorsk Ungdomsstorband?
Sørnorsk Ungdomsstorband er et regionalt ensemble som administreres og drives av Sørnorsk jazzsenter. Bandet er et tilbud for musikkutøvende ungdom i alderen ca. 16 til 20 år i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark – den geografiske regionen som Sørnorsk jazzsenter betjener.

I Sørnorsk Ungdomsstorband får musikerne anledning til å utvikle sine ferdigheter som utøvere og ensemblemusikere i storbandformatet.
Bandet samarbeider også med lokale miljøer for å inspirere og motivere unge til å satse på jazz. Målgruppen er ungdom fra musikkskoler, korps, rockeverksteder og annen organisert eller uorganisert musikkaktivitet. Bandet samles til helgesamlinger 4 til 5 ganger i året. Det jobbes med improvisasjon, ensemblespill og sjangerforståelse. Unge musikkelever/studenter som ønsker å få ”trening” og skolering i storband og improvisasjonsspill, kan søke opptak i bandet. Det koster ikke noe å være medlem annet enn egne reiseutgifter til samlingene.

Fra forsiden

Nyheter

Sørnorsk jazzsenterprisen for 2018 til Øyvind Nypan

Årets utgave av Sørnorsk Ungdomsstorband består av 14 ungdommer mellom 16 og 20 år fra Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Musikalsk leder for bandet og trompetinstruktør er Tore Bråthen som til daglig arbeider ved Rytmisk linje på Institutt for musikk ved Universitetet i Agder. Han har med seg tre dyktige hjelpeinstruktører på samlingene. De tar seg […]