Sørnorsk Ungdomsstorband

Sørnorsk ungdomsstorband (SNUS) er et tilbud for ungdom i alderen ca.16 til 20 år bosatt i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Bandet samles til øvelse- og konsertsamlinger 4 – 5 ganger i året. Ta kontakt hvis du har lyst å være med, så får du info om prøvespill og samlinger. Sørnorsk ungdomsstorband er støttet av Telemark fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune/Vest-Agder musikkråd, Aust-Agder fylkeskommune, Norsk musikkråd via KOMP-ordningen og Frifond kompetanse og aktivitet-støtteordningen, Musikkens studieforbund via Aust-Agder musikkråd og selvsagt Sørnorsk jazzsenter. Støtten gjør at vi kan tilby dette flotte tiltaket gratis til ungdommene som er med.

Arendal, 14.08.2018:
Her er litt foreløpig informasjon om de planlagte samlingene skoleåret 2018-2019:

– 05. til 09. september: Prøvespilling for opptak av nye musikere i bandet.
– 1. samling: Fredag 21. til søndag 23. september. Sted: Hove Leirsenter, Tromøy ved Arendal
– 2. samling: Fredag 19. til søndag 21. oktober. Sted: Skien / Grenlandsområdet, Telemark
– 3. samling: Andre halvdel av mars 2019. Sted: Vest-Agder. Endelig tid og sted bestemmes senere.
– 4. samling: Slutten av april / begynnelsen av mai 2019. Tid og sted bestemmes senere.

Invitasjon og informasjon om opplegget for prøvespill for opptak av nye musikere til bandet fra høsten 2018 er nå lagt ut sammen med noter under «Info og noter til prøvespill». Se nedenfor.

Invitasjonen til prøvespill blir også sendt til aktuelle skoler med musikklinjer og andre musikkmiljøer i regionen i slutten av uke 33 / begynnelsen av uke 34, rundt 20. august.

Har du noen spørsmål til dette, så kan du kontakte Jørn Størkson, daglig leder i Sørnorsk jazzsenter, på tlf. 37 00 55 47 / 45 47 36 86, eller på e-post; post@sornorskjazzsenter.no

Fra forsiden