Sørnorsk Ungdomsstorband

Sørnorsk ungdomsstorband (SNUS) er et tilbud for ungdom i alderen ca.16 til 20 år bosatt i Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og fra høsten 2019 også Vestfold. Bandet samles til øvelse- og konsertsamlinger 4 – 5 ganger i året. Ta kontakt hvis du har lyst å være med, så får du info om prøvespill og samlinger. Sørnorsk ungdomsstorband er støttet av Telemark fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune/Vest-Agder musikkråd, Aust-Agder fylkeskommune, Norsk musikkråd via KOMP-ordningen og Frifond kompetanse og aktivitet-støtteordningen, Musikkens studieforbund via Aust-Agder musikkråd og selvsagt Sørnorsk jazzsenter. Støtten gjør at vi kan tilby dette flotte tiltaket gratis til ungdommene som er med.

Arendal, 16.08.2019:
Her er litt foreløpig informasjon om tidspunkt de planlagte samlingene skoleåret 2019-2020:

Høst 2019:
– Fredag 20. til søndag 22. september
– Fredag 01. til søndag 03. november

Vår 2020:
– Fredag 27. til søndag 29. mars
– Fredag 08. til søndag 10. mai

Invitasjon og informasjon om opplegget for prøvespill for opptak av nye musikere til bandet fra høsten 2019 er nå lagt ut sammen med noter under «Info og noter til prøvespill» sammen med skjema for påmelding til prøvespilling. Se nedenfor.
Invitasjonen til prøvespill blir også sendt til aktuelle skoler med musikklinjer og andre musikkmiljøer i regionen i uke 34, rundt 20. august.

Har du noen spørsmål til dette, så kan du kontakte Jørn Størkson, daglig leder i Sørnorsk jazzsenter, på tlf. 37 00 55 47 / 45 47 36 86, eller på e-post; post@sornorskjazzsenter.no

Fra forsiden

Nyhet

Framtida i norsk jazz 2019-turnéen nærmer seg!

Sørnorsk ungdomsstorband (SNUS) er et tilbud for ungdom i alderen ca.16 til 20 år bosatt i Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og fra høsten 2019 også Vestfold. Bandet samles til øvelse- og konsertsamlinger 4 – 5 ganger i året. Ta kontakt hvis du har lyst å være med, så får du info om prøvespill og samlinger. Sørnorsk […]

Nyhet

Kristin Asbjørnsen «Traces of You» på Sørnorsk jazzsenter-turné

Sørnorsk ungdomsstorband (SNUS) er et tilbud for ungdom i alderen ca.16 til 20 år bosatt i Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og fra høsten 2019 også Vestfold. Bandet samles til øvelse- og konsertsamlinger 4 – 5 ganger i året. Ta kontakt hvis du har lyst å være med, så får du info om prøvespill og samlinger. Sørnorsk […]