Sørnorsk Ungdomsstorband

Sørnorsk Ungdomsstorband (SNUS) er et tilbud for ungdom i alderen ca.16 til 20 år bosatt i Agder og Vestfold og Telemark fylker. Bandet samles til øvelse- og konsertsamlinger 4 – 5 ganger i året. Ta kontakt hvis du har lyst å være med, så får du informasjon om prøvespill og samlinger. Sørnorsk Ungdomsstorband er støttet av Vestfold og Telemark fylkeskommune, Agder fylkeskommune/Agder musikkråd, Norsk musikkråd via KOMP-ordningen og Frifond kompetanse og aktivitet-støtteordningen, Musikkens studieforbund og selvsagt Sørnorsk jazzsenter. Støtten gjør at vi kan tilby dette flotte tiltaket gratis til ungdommene som er med.

Arendal, 26.08.2022:
Her er litt foreløpig informasjon om tidspunkt for de planlagte samlingene skoleåret 2022-2023:
Høst 2022:
– Fredag 23. til søndag 25. september
– Fredag 04. til søndag 06. november

Vår 2023:
– Fredag 17. til søndag 19. mars
– Fredag 28. til søndag 30. april 

Invitasjon og informasjon om opplegget for prøvespill for opptak av nye musikere til bandet fra høsten 2022 er lagt ut under «Info, noter og påmeldingsskjema til prøvespill.»
Invitasjonen til prøvespill blir også sendt til aktuelle skoler med musikklinjer og andre musikkmiljøer i regionen.

Har du noen spørsmål til dette, kan du kontakte prosjektmedarbeider André Kassen på tlf. 41 60 66 99, e-post; produsent@sornorskjazzsenter.no , eller Jørn Størkson, daglig leder i Sørnorsk jazzsenter, på tlf. 37 00 55 47 / 45 47 36 86, eller på e-post; post@sornorskjazzsenter.no 

Fra forsiden

Nyheter

Stillingsutlysning: Daglig leder i Sørnorsk jazzsenter

Vår daglige leder går av etter oppnådd aldersgrense, og vi søker etter deg som vil videreføre dette viktige og varierte arbeidet for regionens jazzliv. Sørnorsk jazzsenter produserer turnéer og konserter som er forankret i jazz og beslektede musikkformer, driver rekrutterings- og talentutviklingsprosjekter, gir tilskudd til festivaler og musikere og utvikler regionens musiker- og konsertarrangørmiljøer. Vi […]