Sørnorsk Ungdomsstorband

Sørnorsk ungdomsstorband (SNUS) er et tilbud for ungdom i alderen ca.16 til 20 år bosatt i Agder og Vestfold og Telemark fylker. Bandet samles til øvelse- og konsertsamlinger 4 – 5 ganger i året. Ta kontakt hvis du har lyst å være med, så får du informasjon om prøvespill og samlinger. Sørnorsk ungdomsstorband er støttet av Vestfold og Telemark fylkeskommune, Agder fylkeskommune/Agder musikkråd, Norsk musikkråd via KOMP-ordningen og Frifond kompetanse og aktivitet-støtteordningen, Musikkens studieforbund og selvsagt Sørnorsk jazzsenter. Støtten gjør at vi kan tilby dette flotte tiltaket gratis til ungdommene som er med.

Arendal, 24.08.2021:
Her er litt foreløpig informasjon om tidspunkt for de planlagte samlingene høsten 2021:

– Fredag 24. til søndag 26. september
– Fredag 26. til søndag 28. november

Invitasjon og informasjon om opplegget for prøvespill for opptak av nye musikere til bandet fra høsten 2021 er nå lagt ut under «Info og noter til prøvespill» sammen med skjema for påmelding til prøvespilling.
Invitasjonen til prøvespill blir også sendt til aktuelle skoler med musikklinjer og andre musikkmiljøer i regionen.

Har du noen spørsmål til dette, kan du kontakte produsent André Kassen på tlf. 41 60 66 99, e-post; produsent@sornorskjazzsenter.no , eller Jørn Størkson, daglig leder i Sørnorsk jazzsenter, på tlf. 37 00 55 47 / 45 47 36 86, eller på e-post; post@sornorskjazzsenter.no 

Fra forsiden

Nyhet

Sørnorsk jazzsenter-prisen for 2020 til Rolf S. Grundesen

Sørnorsk ungdomsstorband (SNUS) er et tilbud for ungdom i alderen ca.16 til 20 år bosatt i Agder og Vestfold og Telemark fylker. Bandet samles til øvelse- og konsertsamlinger 4 – 5 ganger i året. Ta kontakt hvis du har lyst å være med, så får du informasjon om prøvespill og samlinger. Sørnorsk ungdomsstorband er støttet […]