Sørnorsk Ungdomsstorband

Sørnorsk ungdomsstorband (SNUS) er et tilbud for ungdom i alderen ca.16 til 20 år bosatt i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Bandet samles til øvelse- og konsertsamlinger 4 – 5 ganger i året. Ta kontakt hvis du har lyst å være med, så får du info om prøvespill og samlinger. Sørnorsk ungdomsstorband er støttet av Telemark fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune/Vest-Agder musikkråd, Aust-Agder fylkeskommune, Norsk musikkråd via KOMP-ordningen og Frifond kompetanse og aktivitet-støtteordningen, Musikkens studieforbund via Aust-Agder musikkråd og selvsagt Sørnorsk jazzsenter. Støtten gjør at vi kan tilby dette flotte tiltaket gratis til ungdommene som er med.

Arendal, 17.08.2017:
Her er litt foreløpig informasjon om de planlagte samlingene skoleåret 2017-2018:

– 08. til 09. september: Prøvespilling for opptak av nye musikere i bandet.
– 1. samling: Fredag 29. september til søndag 01. oktober. Sted: Hove Leirsenter, Tromøy ved Arendal
– 2. samling: Fredag 10. til søndag 12. november. Sted: Grenlandsområdet, Telemark
– 3. samling: Fredag 06. til søndag 08. april. Sted Agder folkehøgskole, Søgne i Vest-Agder.
– 4. samling: Fredag 04. til søndag 06. mai. Sted bestemmes senere.

Invitasjon til prøvespill for opptak av nye musikere til bandet bli sendt ut og informert om i begynnelsen / midten av uke 34, rundt 22. – 24. august. Da vil også informasjon om opplegget for prøvespillingen 2017 bli lagt ut sammen med noter under «Info og noter til prøvespill».

Har du noen spørsmål til dette, så kan du kontakte Jørn Størkson, daglig leder i Sørnorsk jazzsenter, på tlf. 37 00 55 47 / 45 47 36 86, eller på e-post; post@sornorskjazzsenter.no

Fra forsiden