Retningslinjer for Ad hoc-støtteordningen

Formålet med støtteordningen
Sørnorsk jazzsenters ad hoc-støtteordning er søkbare midler som jazzsenteret årlig setter av for å stimulere og støtte realiseringen av gode prosjekter og aktiviteter for jazzfeltet i regionen. Formålet med støtteordningen er å bidra til økt aktivitet i regi av musikere, storband, klubber og festival i Agder,  Vestfold og Telemark fylker.

Generelle forutsetninger for støtte

Sørnorsk jazzsenter (SNJS) har kun anledning til å støtte prosjekter i form av toppfinansiering, dvs. maksimalt 20% av totale kostnader.

Ved behandling av enkeltsøknader vil SNJS ta hensyn til tidligere tildelinger for å tilstrebe en rettferdig fordeling av midlene. Det legges til grunn en rimelighetsbetraktning i forhold til antall tildelinger og totalt årlig tildelingsbeløp pr. søker.

Tilskudd utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og rapport med regnskap er innsendt.

Hvem kan søke?
Musikere, storband, klubber og festivaler som er medlemmer i Norsk jazzforum og har adresse i SNJS-regionen.

Elever/studenter fra regionen som går på jazzlinjer på folkehøgskoler, eller høyere musikkutdanning, kan også søke støtteordningen. Dette gjelder også elever/studenter fra andre regioner som går på jazzlinjer på folkehøgskoler, eller høyere musikkutdanning i vår region.

Hva kan man søke om?

  • Ekstraordinære prosjekter: For at et prosjekt skal betraktes som ekstraordinært, må innholdet, formålet eller selve prosjektet være forskjellig fra vanlige arrangementer. Det kan f.eks. være større samarbeidsprosjekter, festivaler, seminar/workshop for storband med eksterne aktører, pedagogiske tiltak e.l. Større utgifter enn vanlig gir i seg selv ikke grunnlag for å betegnes som et ekstraordinært prosjekt.
  • Publikasjoner og lydfestingsprosjekter
  • Reisestøtte / turnéstøtte, inkludert støtte til turnéer i utlandet
  • Nye aktivitetstiltak, f.eks. oppstart av ny jazzklubb.

Krav til søknaden
Søknad leveres på eget digitalt søknadsskjema. Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltaket, samt budsjett. Det er markert i skjemaet hva som er obligatorisk å fylle ut.

Søknadsfrister og behandling av søknader
Det må søkes minimum en måned før tiltaket gjennomføres, og til følgende frister:

  • Musikere, klubber, storband, pedagogiske tiltak m.fl: 1. februar1. mai1. september og 1. november
  • Festivaler: 1. mars – en årlig søknadsfrist

Fra forsiden

Nyheter

Bli med på Trassjazz-verksted i sommer!

Trassjazz – lag og spill musikk Gratis musikkverksted for barn mellom 7-15 år Vil du være med å lage og spille spennende musikk? Da bør du melde deg på Trassjazz-verksted! Du trenger ikke å kunne spille et instrument fra før, men hvis du gjør det kan du gjerne ta med instrumentet ditt. Verkstedet avsluttes med […]

Nyheter

Påmeldingen til Sørnorsk ungdomsstorband er åpen

Lyst til å bli med i Sørnorsk ungdomsstorband (SNUS)? 1. september er det påmeldingsfrist til 2024/2025-utgaven av Sørnorsk Ungdomsstorband, og vi er nå åpne for påmeldinger. SNUS er et storband for ungdom i alderen 15 til 20 bosatt i fylkene Agder og Vestfold og Telemark. Spiller du trompet, trombone, saksofon, piano, gitar, bass, trommer eller […]