Søknadsskjema turnéproduksjon

Søknadsskjema turne 2025

Søknadsskjema for Sørnorsk jazzsenter sin turné-ordning. Første aktuelle søknadsfrist: 1. desember 2023, for turneer i 2025. Du vil få en bekreftelse på innsendt søknad. Søknadene behandles i starten av 2024. Alle som har søkt vil få tilbakemelding når band/prosjektene er valgt ut.

"*" indicates required fields

Kontaktperson*
E-post*
Personvernopplysninger*

Fra forsiden

Nyheter

1. mars er festivalenes søknadsfrist

Gjør som Punkt-festivalen, og søk ad hoc-midler! Sørnorsk jazzsenter setter hvert år av midler til ulike formål gjennom vår egen ad hoc- støtteordning. Det er innført søknadsfrister på Ad hoc-støtten, og festivalene har én årlig søknadsfrist: 1. mars. Nå nærmer vi oss årets  frist, og det må søkes minimum en måned før tiltaket gjennomføres. Det er […]

Nyheter

COPAGDER: ACT24 – Action, Culture, Technology

14.-15.mars er det klart for kultur- og bærekraftsymposiet COPAGDER: ACT24 i regi av Arena for Bærekraft, Musikkontoret SØRF, Agder Kunstsenter, Sørnorsk Filmsenter, Scenekunst Sør, Norsk Forfattersentrum Sørlandet, Bølgen Bærekraftsenter, Hovedorganisasjonen Virke, NOKU (Norsk Kulturforum), NKA (Norske Kulturarrangører), Kristiansand Kommune, Ravnedalen Live og oss i Sørnorsk jazzsenter. Vi inviterer og utfordrer På COPAGDER: ACT24 presenterer vi […]