Turnéproduksjon

Turnéer i regi av Sørnorsk jazzsenter
Et av Sørnorsk jazzsenters formål er å arrangere konserter som er forankret i jazz og beslektede musikkformer. Jazzsenteret bidrar til at landsdelen får konserttilbud gjennom bl.a. å produsere fire turnéer årlig – to på vårhalvåret og to på høsthalvåret. Jazzsenteret betaler honorar og dekker reiseutgifter etter inngått avtale med band, management, bookingbyrå e.l.

Jazzsenteret tilbyr turnéene til jazzklubbene i regionen med klubbmedlemsskap i Norsk jazzforum til en subsidiert pris. De kan også tilbys andre lokale arrangører på steder i regionen der det ikke er lokal jazzklubb og konsertene ikke kommer i direkte konkurranse med medlemsklubbenes konserter. De fleste av våre turnéer er på fra fem til åtte konserter og strekker seg geografisk fra Flekkefjord i sør-vest til Tønsberg, Sandefjord og Horten i sør-øst.

Hvem kan søke om turné?
Alle band/musikere kan søke Sørnorsk jazzsenter om turné. Sørnorsk jazzsenters anser det som en viktig oppgave å også tilby turné-muligheter til regionale band/musikere. Derfor er to av de fire årlige turnéene fortrinnsvis med regionale band/musikere, mens de to øvrige kan være med nasjonale eller utenlandske band/musikere.

Søknadsfrister
Turnéene i 2023 og ’24 er bestemt. Turnéene for 2025 har søknadsfrist 1. desember 2023. Her finner du digitalt søknadsskjema: Søknadsskjema turnéproduksjon

Hvordan behandles søknadene?
Et kunstnerisk utvalg bestående av fire personer fra styret har sammen med daglig leder i oppgave å velge ut hvilke band/artister som skal tilbys turnéer. Utvalget består av både musiker- og arrangør-representanter, og begge fylkene i regionen er representert. Sørnorsk jazzsenter har stor klubbrepresentasjon i styret og har på den måten en nær dialog med arrangørene som er mottakere av turnétilbudene våre.

Valgene av musikere og band gjøres på bakgrunn av de forespørslene/søknadene vi mottar fra band/artister/management, samt forslag fra utvalgsmedlemmene, styremedlemmer og klubber i regionen.

Søknadene behandles i starten av 2024. Alle som har søkt vil få tilbakemelding når band/prosjektene er valgt ut.

Eventuelle spørsmål kan rettes til daglig leder Sigrun Tara Øverland på e-post post@sornorskjazzsenter.no eller tlf. 37 00 55 47 / 45 47 36 86.

Fra forsiden

Nyheter

Klubb- og festivalmøte 24. oktober i Porsgrunn

Vi arrangerer årlig møter for våre medlemmer i regionen, og nå er endelig programmet for årets klubb- og festivalmøte klart! Nytt av året er at vi inkluderer festivalene i møtet, og vi håper mange både klubber og festivaler tar turen! Det må gjerne delta flere fra samme klubb eller festival. Etter møtet er det mulig […]

Nyheter

Musikermøte 25. oktober i Kristiansand

Vi arrangerer årlig møter for våre medlemmer i regionen, og nå er endelig programmet for årets musikermøte klart! Vi har vært så heldige å få med oss Torun Eriksen og Jan Bang som begge bor og jobber i regionen vår. Etter møtet er det mulighet å fortsette videre på konsert med A Tonic for the […]