Turnéproduksjon

Turnéer i regi av Sørnorsk jazzsenter
Et av Sørnorsk jazzsenters formål er å arrangere konserter som er forankret i jazz og beslektede musikkformer. Jazzsenteret bidrar til at landsdelen får konserttilbud gjennom bl.a. å produsere fire turnéer årlig – to på vårhalvåret og to på høsthalvåret. Jazzsenteret betaler honorar og dekker reiseutgifter etter inngått avtale med band, management, bookingbyrå e.l.

Jazzsenteret tilbyr turnéene til jazzklubbene i regionen med klubbmedlemsskap i Norsk jazzforum til en subsidiert pris. De kan også tilbys andre lokale arrangører på steder i regionen der det ikke er lokal jazzklubb og konsertene ikke kommer i direkte konkurranse med medlemsklubbenes konserter. De fleste av våre turnéer er på fra fem til åtte konserter og strekker seg geografisk fra Flekkefjord i sør-vest til Tønsberg, Sandefjord og Horten i sør-øst.

Hvem kan søke om turné?
Alle band/musikere kan søke Sørnorsk jazzsenter om turné. Sørnorsk jazzsenters anser det som en viktig oppgave å også tilby turné-muligheter til regionale band/musikere. Derfor er to av de fire årlige turnéene fortrinnsvis med regionale band/musikere, mens de to øvrige kan være med nasjonale eller utenlandske band/musikere.

Søknadsfrister
Turnéene i 2023 og ’24 er bestemt. Turnéene for 2025 har søknadsfrist 1. desember 2023. Her finner du digitalt søknadsskjema: Søknadsskjema turnéproduksjon

Hvordan behandles søknadene?
Et kunstnerisk utvalg bestående av fire personer fra styret har sammen med daglig leder i oppgave å velge ut hvilke band/artister som skal tilbys turnéer. Utvalget består av både musiker- og arrangør-representanter, og begge fylkene i regionen er representert. Sørnorsk jazzsenter har stor klubbrepresentasjon i styret og har på den måten en nær dialog med arrangørene som er mottakere av turnétilbudene våre.

Valgene av musikere og band gjøres på bakgrunn av de forespørslene/søknadene vi mottar fra band/artister/management, samt forslag fra utvalgsmedlemmene, styremedlemmer og klubber i regionen.

Søknadene behandles i starten av 2024. Alle som har søkt vil få tilbakemelding når band/prosjektene er valgt ut.

Eventuelle spørsmål kan rettes til daglig leder Sigrun Tara Øverland på e-post post@sornorskjazzsenter.no eller tlf. 37 00 55 47 / 45 47 36 86.

Fra forsiden

Nyheter

1. mars er festivalenes søknadsfrist

Gjør som Punkt-festivalen, og søk ad hoc-midler! Sørnorsk jazzsenter setter hvert år av midler til ulike formål gjennom vår egen ad hoc- støtteordning. Det er innført søknadsfrister på Ad hoc-støtten, og festivalene har én årlig søknadsfrist: 1. mars. Nå nærmer vi oss årets  frist, og det må søkes minimum en måned før tiltaket gjennomføres. Det er […]

Nyheter

COPAGDER: ACT24 – Action, Culture, Technology

14.-15.mars er det klart for kultur- og bærekraftsymposiet COPAGDER: ACT24 i regi av Arena for Bærekraft, Musikkontoret SØRF, Agder Kunstsenter, Sørnorsk Filmsenter, Scenekunst Sør, Norsk Forfattersentrum Sørlandet, Bølgen Bærekraftsenter, Hovedorganisasjonen Virke, NOKU (Norsk Kulturforum), NKA (Norske Kulturarrangører), Kristiansand Kommune, Ravnedalen Live og oss i Sørnorsk jazzsenter. Vi inviterer og utfordrer På COPAGDER: ACT24 presenterer vi […]