Turnéproduksjon

Turnéer i regi av Sørnorsk jazzsenter
Et av Sørnorsk jazzsenters formål er å arrangere konserter som er forankret i jazz og beslektede musikkformer.
Jazzsenteret bidrar til at landsdelen får konserttilbud gjennom bl.a. å produsere 4 turnéer årlig – 2 i vårhalvåret og 2 i høsthalvåret. Disse turnéene er i Sørnorsk jazzsenters regi. Jazzsenteret betaler honorar og dekker reiseutgifter etter inngått avtale/kontrakt med band / management /bookingbyrå. Jazzsenteret tilbyr turnéene til  jazzklubbene i regionen med klubbmedlemsskap i Norsk jazzforum til en for dem subsidiert pris. De kan også tilbys andre lokale arrangører på steder i regionen der det ikke er lokal jazzklubb og konsertene ikke kommer i direkte konkurranse med medlemsklubbenes konserter.

SNJS anser det som en viktig oppgave også å tilby turné-muligheter til regionale band/musikere. Derfor er 2 av de 4 årlige turnéene fortrinnsvis med regionale band/musikere, mens de 2 øvrige kan være med nasjonale eller utenlandske band/musikere.
De fleste av våre turnéer er på fra 5 til 8 konserter og strekker seg geografisk fra Flekkefjord i sør-vest til Tønsberg, Sandefjord og Horten i sør-øst.

Hvem kan søke om turné?
Alle band/musikere kan søke Sørnorsk jazzsenter om turné.
Det er per d.d. ikke utarbeidet et eget søknadsskjema for dette, men relevante opplysninger ved en turnéforespørsel vil være:
– musikalsk stil
– besetning
– presentasjon av bandet/musikerne med link til event. hjemmeside, lydfil og/eller video
– ønsket/aktuell turnéperiode

Søknadsfrister
Turnéene i 2022 og 2023 er bestemt.
I forhold til vår egen turnéplanlegging og utsending av tilbud til klubbene, er vi avhengig av å motta søknader minimum et år før den aktuelle tidsperioden det søkes om turné for.
Vi regner med å starte arbeidet med å bestemme turnéene i 2024 i månedsskiftet januar / februar 2023.

Band / artister som ønsker å komme i betraktning til Sørnorsk-turnéene i 2024, må sende henvendelse om det senest torsdag 01. desember 2022.

Søknad / turnéforespørsel sendes til:
Sørnorsk jazzsenter,
Postboks 240, 4802 Arendal
Epost: post@sornorskjazzsenter.no

Informasjon om opprettelse av eventuelle fremtidige faste søknadsfrister og bruk av standardisert søknadsskjema vil dere i tilfelle finne her.

Hvordan behandles søknadene?
Et turnéutvalg bestående av 4 personer utgått fra styret, + daglig leder, har til oppgave å velge ut hvilke band/artister som skal tilbys turnéer i SNJSs regi. Utvalget består av både arrangør-representanter og musiker-representant. Alle de tre fylkene i regionen er representert i utvalget.
Valgene av turnéband gjøres på bakgrunn av de forespørslene / søknadene vi mottar fra band/artister/managements, samt forslag fra turnéutvalgsmedlemmene, styremedlemmer og klubber i regionen. Sørnorsk jazzsenter har stor klubbrepresentasjon i styret og har på den måten en nær dialog med arrangørene som er mottakere av turnétilbudene våre.

Eventuelle spørsmål kan rettes til daglig leder Jørn H. Størkson på epost post@sornorskjazzsenter.no eller tlf. 37 00 55 47 / 45 47 36 86.

Arendal, 15.06.2022.
Jørn H. Størkson

 

Fra forsiden

Nyheter

Terrassejazz 2023 på Evje nærmer seg!

Den lille og intime jazzfestivalen Terrassejazz på Evje går i år over to dager; fredag 02. og lørdag 03. juni. De driftige folkene i Dølen Konsertserie står bak festivalen som arrangeres for 6. gang. På fredagen blir det konserter på scenen på Dølen Hotel med Rick Ashtray og Wizrd før kvelden avsluttes med jam. Lørdagen […]

Nyheter

Ny daglig leder i Sørnorsk jazzsenter

Sigrun Tara Øverland fra Kristiansand er ansatt som ny daglig leder i Sørnorsk jazzsenter. Hun etterfølger Jørn Størkson når han går over i pensjonistenes rekker. Sigrun Tara har bred erfaring fra musikkfeltet, både som utøvende musiker og fra arrangørsiden. Hun var i flere år produsent i Kulturfabrikken Sortland og medlem av styre- og bookinggruppe for […]

Konserter