Turnéproduksjon

Turnéer i regi av Sørnorsk jazzsenter
Et av Sørnorsk jazzsenters formål er å arrangere konserter som er forankret i jazz og beslektede musikkformer.
Jazzsenteret bidrar til at landsdelen får konserttilbud gjennom bl.a. å produsere 4 turnéer årlig – 2 i vårhalvåret og 2 i høsthalvåret. Disse turnéene er i Sørnorsk jazzsenters regi. Jazzsenteret betaler honorar og dekker reiseutgifter etter inngått avtale/kontrakt med band / management /bookingbyrå. Jazzsenteret tilbyr turnéene til  jazzklubbene i regionen med klubbmedlemsskap i Norsk jazzforum til en for dem subsidiert pris. De kan også tilbys andre lokale arrangører på steder i regionen der det ikke er lokal jazzklubb og konsertene ikke kommer i direkte konkurranse med medlemsklubbenes konserter.

SNJS anser det som en viktig oppgave også å tilby turné-muligheter til regionale band/musikere. Derfor er 2 av de 4 årlige turnéene fortrinnsvis med regionale band/musikere, mens de 2 øvrige kan være med nasjonale eller utenlandske band/musikere.
De fleste av våre turnéer er på fra 5 til 8 konserter og strekker seg geografisk fra Flekkefjord i sør-vest til Tønsberg, Sandefjord og Horten i sør-øst.

Hvem kan søke om turné?
Alle band/musikere kan søke Sørnorsk jazzsenter om turné.
Det er per d.d. ikke utarbeidet et eget søknadsskjema for dette, men relevante opplysninger ved en turnéforespørsel vil være:
– musikalsk stil
– besetning
– presentasjon av bandet/musikerne med link til event. hjemmeside, lydfil og/eller video
– ønsket/aktuell turnéperiode

Søknadsfrister
Turnéene i 2021 og 2022 er bestemt.
I forhold til vår egen turnéplanlegging og utsending av tilbud til klubbene, er vi avhengig av å motta søknader minimum et år før den aktuelle tidsperioden det søkes om turné for.
Vi regner med å starte arbeidet med å bestemme turnéene i 2023 i månedsskiftet januar / februar 2022.

Band / artister som ønsker å komme i betraktning til Sørnorsk-turnéene i 2023, må sende henvendelse om det senest onsdag 01. desember 2021.

Søknad / turnéforespørsel sendes til:
Sørnorsk jazzsenter,
Postboks 240, 4802 Arendal
Epost: post@sornorskjazzsenter.no

Informasjon om opprettelse av eventuelle fremtidige faste søknadsfrister og bruk av standardisert søknadsskjema vil dere i tilfelle finne her.

Hvordan behandles søknadene?
Et turnéutvalg bestående av 4 personer utgått fra styret, + daglig leder, har til oppgave å velge ut hvilke band/artister som skal tilbys turnéer i SNJSs regi. Utvalget består av både arrangør-representanter og musiker-representant. Alle de tre fylkene i regionen er representert i utvalget.
Valgene av turnéband gjøres på bakgrunn av de forespørslene / søknadene vi mottar fra band/artister/managements, samt forslag fra turnéutvalgsmedlemmene, styremedlemmer og klubber i regionen. Sørnorsk jazzsenter har stor klubbrepresentasjon i styret og har på den måten en nær dialog med arrangørene som er mottakere av turnétilbudene våre.

Eventuelle spørsmål kan rettes til daglig leder Jørn H. Størkson på epost post@sornorskjazzsenter.no eller tlf. 37 00 55 47 / 45 47 36 86.

Arendal, 01.09.2021.
Jørn H. Størkson

 

Fra forsiden

Nyheter

JAZZALARM 03. og 04. juni i regi av Grenland Jazzforum nærmer seg!

Turnéer i regi av Sørnorsk jazzsenter Et av Sørnorsk jazzsenters formål er å arrangere konserter som er forankret i jazz og beslektede musikkformer. Jazzsenteret bidrar til at landsdelen får konserttilbud gjennom bl.a. å produsere 4 turnéer årlig – 2 i vårhalvåret og 2 i høsthalvåret. Disse turnéene er i Sørnorsk jazzsenters regi. Jazzsenteret betaler honorar […]

Nyheter

Terrassejazz i regi av Dølen Konsertserie på Evje nærmer seg!

Turnéer i regi av Sørnorsk jazzsenter Et av Sørnorsk jazzsenters formål er å arrangere konserter som er forankret i jazz og beslektede musikkformer. Jazzsenteret bidrar til at landsdelen får konserttilbud gjennom bl.a. å produsere 4 turnéer årlig – 2 i vårhalvåret og 2 i høsthalvåret. Disse turnéene er i Sørnorsk jazzsenters regi. Jazzsenteret betaler honorar […]