Om Sørnorsk jazzsenter

Sørnorsk Jazzsenter (SNJS) stiftet i 13.10.1998, er et regionalt formidlings- og servicesenter for jazz. Fra og med 2020 omfatter regionen de to nye fylkene Agder og Vestfold og Telemark. Sørnorsk Jazzsenter har som formål å formidle jazz og beslektede musikkformer primært i form av konserter, samt å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for denne typen musikk på Sørlandet. Senteret tilrettelegger for formidling av jazz på et høyt kunstnerisk nivå til et bredt publikum gjennom turné- og konsertvirksomhet. Stimulering til konsertproduksjon lokalt, styrking av det profesjonelle utøvermiljøet i regionen, undervisning for fritidsmusikklivet, støtte- og service til regionens arrangører og utøvere, informasjonsvirksomhet samt rådgivende virksomhet er viktige arbeidsfelt.

Sørnorsk jazzsenter mottar økonomisk støtte fra:  
                                               

SØRNORSK JAZZSENTERS VEDTEKTER med endringer godkjent av Stiftelsestilsynet 16.04.2020:
VEDTEKTER STIFTELSEN SØRNORSK JAZZSENTER med endringer godkjent av Stiftelsestilsynet 16.04.2020

STRATEGIPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2023 – 2026
Behandlet av styret i 21. november 2022 og gjort gjeldende fra og med 01.01.2023:
Strategiplan 2023 – 2026 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter vedtatt 21.11.22

PERSONVERNERKLÆRING FOR SØRNORSK JAZZSENTER
Personvernerklæring for Sørnorsk jazzsenter

ETISKE RETNINGSLINJER
Etiske retningslinjer for Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene vedtatt av Sørnorsk jazzsenters styre 26.11.2018 legges til grunn for virksomheten:
Etiske retningslinjer for Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene; Sørnorsk jazzsenter

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR STIFTELSEN SØRNORSK JAZZSENTER
Årsmelding SNJS 2017 inkl. regnskap
Årsmelding og regnskap 2018 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Årsmelding og regnskap 2019 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter

Årsmelding og regnskap 2020 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Årsmelding og regnskap 2021 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter

 ÅRSMØTET 2022:
Sørnorsk jazzsenters årsmøte 2022 ble holdt mandag 25.04. kl. 18:30 i Arendal kultur- og rådhus.
Protokoll Sørnorsk jazzsenters årsmøte 25.04.2022

Fra forsiden

Nyheter

Stillingsutlysning: Daglig leder i Sørnorsk jazzsenter

Vår daglige leder går av etter oppnådd aldersgrense, og vi søker etter deg som vil videreføre dette viktige og varierte arbeidet for regionens jazzliv. Sørnorsk jazzsenter produserer turnéer og konserter som er forankret i jazz og beslektede musikkformer, driver rekrutterings- og talentutviklingsprosjekter, gir tilskudd til festivaler og musikere og utvikler regionens musiker- og konsertarrangørmiljøer. Vi […]