Om Sørnorsk jazzsenter

Sørnorsk Jazzsenter (SNJS) stiftet i 13.10.1998, er et regionalt formidlings- og servicesenter for jazz. Fra og med 2020 omfatter regionen de to nye fylkene Agder og Vestfold og Telemark. Sørnorsk Jazzsenter har som formål å formidle jazz og beslektede musikkformer primært i form av konserter, samt å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for denne typen musikk på Sørlandet. Senteret tilrettelegger for formidling av jazz på et høyt kunstnerisk nivå til et bredt publikum gjennom turné- og konsertvirksomhet. Stimulering til konsertproduksjon lokalt, styrking av det profesjonelle utøvermiljøet i regionen, undervisning for fritidsmusikklivet, støtte- og service til regionens arrangører og utøvere, informasjonsvirksomhet samt rådgivende virksomhet er viktige arbeidsfelt.

Sørnorsk jazzsenter er medlem av Norsk jazzforum, Europe Jazz Network, Balansekunst og musikkrådene i vår region.

Sørnorsk jazzsenter mottar økonomisk støtte fra:
 

                                              

Vedtekter:
Vedtekter for Stiftelsen Sørnorsk jazzsenter

Personvernerklæring:
Personvernerklæring for Sørnorsk jazzsenter

Etiske retningslinjer:
Etiske retningslinjer for Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene

Strategi- og handlingsplan:
Strategiplan 2023 – 2026 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Handlingsplan 2023 – 2026 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter

Årsmelding og regnskap:
Årsmelding og regnskap 2023 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Årsmelding og regnskap 2022 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Årsmelding og regnskap 2021 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Årsmelding og regnskap 2020 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Årsmelding og regnskap 2019 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Årsmelding og regnskap 2018 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Årsmelding og regnskap 2017 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter

Fra forsiden

Nyheter

Bli med på Trassjazz-verksted i sommer!

Trassjazz – lag og spill musikk Gratis musikkverksted for barn mellom 7-15 år Vil du være med å lage og spille spennende musikk? Da bør du melde deg på Trassjazz-verksted! Du trenger ikke å kunne spille et instrument fra før, men hvis du gjør det kan du gjerne ta med instrumentet ditt. Verkstedet avsluttes med […]

Nyheter

Nominer kandidater til Sørnorsk jazzsenter-pris eller stipend

Sørnorsk jazzsenter åpner opp for nominasjoner til pris og/eller stipend i 2024. Frist for nominasjoner er 20. august. Sørnorsk jazzsenter-prisen ble opprettet i 2013 og har til nå blitt utdelt ni ganger. Etter et par års opphold skal nå den tiende prisen eller stipendet deles ut. Styret i Sørnorsk jazzsenter har for 2024 vedtatt nye […]