Om Sørnorsk jazzsenter

Sørnorsk Jazzsenter (SNJS) stiftet i 13.10.1998, er et regionalt formidlings- og servicesenter for jazz. Fra og med 2020 omfatter regionen de to nye fylkene Agder og Vestfold og Telemark. Sørnorsk Jazzsenter har som formål å formidle jazz og beslektede musikkformer primært i form av konserter, samt å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for denne typen musikk på Sørlandet. Senteret tilrettelegger for formidling av jazz på et høyt kunstnerisk nivå til et bredt publikum gjennom turné- og konsertvirksomhet. Stimulering til konsertproduksjon lokalt, styrking av det profesjonelle utøvermiljøet i regionen, undervisning for fritidsmusikklivet, støtte- og service til regionens arrangører og utøvere, informasjonsvirksomhet samt rådgivende virksomhet er viktige arbeidsfelt.

Sørnorsk jazzsenter er medlem av Norsk jazzforum, Europe Jazz Network, Balansekunst og musikkrådene i vår region.

Sørnorsk jazzsenter mottar økonomisk støtte fra:
 

                                              

Vedtekter:
Vedtekter for Stiftelsen Sørnorsk jazzsenter

Personvernerklæring:
Personvernerklæring for Sørnorsk jazzsenter

Etiske retningslinjer:
Etiske retningslinjer for Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene

Strategiplan:
Strategiplan 2023 – 2026 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter

Årsmelding og regnskap:
Årsmelding og regnskap 2022 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Årsmelding og regnskap 2021 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Årsmelding og regnskap 2020 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Årsmelding og regnskap 2019 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Årsmelding og regnskap 2018 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Årsmelding og regnskap 2017 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter

Årsmøte:
Sørnorsk jazzsenters årsmøte 2023 ble holdt onsdag 14. juni kl.18-20 på Quality Hotel Grand Larvik.
Signert protokoll fra årsmøtet i Sørnorsk jazzsenter 2023

Fra forsiden

Nyheter

Søknadsfrist om turneproduksjon 1. desember

Hva har Nils Petter Molvær, Red Kite, Scheen jazzorkester og Marit Sandvik og Nova Onda til felles? De var på Sørnorsk jazzsenter-turné i 2023! 1. desember er det søknadsfrist for turneene i 2025. Et av Sørnorsk jazzsenters formål er å arrangere konserter som er forankret i jazz og beslektede musikkformer. Jazzsenteret bidrar til at landsdelen […]

Nyheter

Tildelinger ad hoc-støtte 2023

Sørnorsk jazzsenter setter hvert år av midler til ulike formål gjennom vår egen ad hoc- støtteordning, og pedagogiske tiltak. Vi har fått mange gode søknader i år, og har delt ut støtte til både festivaler, klubber, storband og musikere, samt pedagogiske tiltak i Agder, Vestfold og Telemark. Støtten betyr mye for aktivitet både i vår […]