Om Sørnorsk jazzsenter

Sørnorsk Jazzsenter (SNJS) stiftet i 1998, er et regionalt formidlings- og servicesenter for jazz med Agderfylkene og Telemark som geografisk arbeidsområde.Sørnorsk Jazzsenter har som formål å formidle jazz og beslektede musikkformer primært i form av konserter, samt å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for denne typen musikk på Sørlandet.Senteret tilrettelegger for formidling av jazz på et høyt kunstnerisk nivå til et bredt publikum gjennom turné- og konsertvirksomhet.Stimulering til konsertproduksjon lokalt, styrking av det profesjonelle utøvermiljøet på Sørlandet, undervisning for fritidsmusikklivet, støtte- og service til regionens arrangører og utøvere, informasjonsvirksomhet samt rådgivende virksomhet er viktige arbeidsfelt.

Sørnorsk jazzsenter mottar økonomisk støtte fra:  
Logosamling 2016                                              

SØRNORSK JAZZSENTERS VEDTEKTER
SNJS vedtekter med endringer fra 08.04.2013 godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet

STRATEGI- OG VIRKSOMHETSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2015 – 2018
Vedtatt på styremøte 15.09.2014 og gjort gjeldende fra og med 01.01.2015:
Strategi- og handlingsplan for Sørnorsk jazzsenter 2015 – 2018

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2017 FOR STIFTELSEN SØRNORSK JAZZSENTER
Årsmelding SNJS 2017 inkl. regnskap

ÅRSMØTET 2018:
Årsmøtet for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter ble holdt mandag 09. april 2018
i Arendal kultur- og rådhus.
Godkjent og undertegnet protokoll fra Sørnorsk jazzsenters årsmøte 09.04.2018

 

 

Fra forsiden

Nyhet

Sørnorsk jazzsenterprisen for 2018 til Øyvind Nypan

Sørnorsk Jazzsenter (SNJS) stiftet i 1998, er et regionalt formidlings- og servicesenter for jazz med Agderfylkene og Telemark som geografisk arbeidsområde.Sørnorsk Jazzsenter har som formål å formidle jazz og beslektede musikkformer primært i form av konserter, samt å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for denne typen musikk på Sørlandet.Senteret tilrettelegger for formidling av […]