Om Sørnorsk jazzsenter

Sørnorsk Jazzsenter (SNJS) stiftet i 1998, er et regionalt formidlings- og servicesenter for jazz med Agderfylkene og Telemark som geografisk arbeidsområde.Sørnorsk Jazzsenter har som formål å formidle jazz og beslektede musikkformer primært i form av konserter, samt å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for denne typen musikk på Sørlandet.Senteret tilrettelegger for formidling av jazz på et høyt kunstnerisk nivå til et bredt publikum gjennom turné- og konsertvirksomhet.Stimulering til konsertproduksjon lokalt, styrking av det profesjonelle utøvermiljøet på Sørlandet, undervisning for fritidsmusikklivet, støtte- og service til regionens arrangører og utøvere, informasjonsvirksomhet samt rådgivende virksomhet er viktige arbeidsfelt.

Sørnorsk jazzsenter mottar økonomisk støtte fra:  
Logosamling 2016                                              

SØRNORSK JAZZSENTERS VEDTEKTER
SNJS vedtekter med endringer fra 08.04.2013 godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet

STRATEGIPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2019 – 2022
Behandlet av styret i november-desember 2018 og gjort gjeldende fra og med 01.01.2019:
Strategiplan SNJS 2019 – 2022

PERSONVERNERKLÆRING FOR SØRNORSK JAZZSENTER
Personvernerklæring for Sørnorsk jazzsenter

ETISKE RETNINGSLINJER
Etiske retningslinjer for Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene vedtatt av Sørnorsk jazzsenters styre 26.11.2018 legges til grunn for virksomheten:
Etiske retningslinjer for Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene vedtatt av SNJS i styremøte 26.11.2018


ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2017 FOR STIFTELSEN SØRNORSK JAZZSENTER
Årsmelding SNJS 2017 inkl. regnskap

ÅRSMØTET 2018:
Årsmøtet for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter ble holdt mandag 09. april 2018
i Arendal kultur- og rådhus.
Godkjent og undertegnet protokoll fra Sørnorsk jazzsenters årsmøte 09.04.2018

ÅRSMØTET 2019:
Innkalling til styret og stifterne til stiftelsen Sørnorsk jazzsenters årsmøte 08. april 2019:
Innkalling til årsmøte i SNJS mandag 08.04.2019

Invitasjon til Sørnorsk jazzsenters årsmøte 2019 til jazzsenterets musiker-, klubb-, festival- og storbandsmedlemmer:
Invitasjon til årsmøte i Sørnorsk jazzsenter mandag 08.04.2019; klubber, storband, festivaler, musikere i Sørnorsk-regionen med medlemsskap i NJF

 

 

Fra forsiden