Om Sørnorsk jazzsenter

Sørnorsk Jazzsenter (SNJS) stiftet i 1998, er et regionalt formidlings- og servicesenter for jazz. Fra og med 2020 omfatter regionen to nye fylkene Agder og Vestfold og Telemark. Sørnorsk Jazzsenter har som formål å formidle jazz og beslektede musikkformer primært i form av konserter, samt å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for denne typen musikk på Sørlandet.Senteret tilrettelegger for formidling av jazz på et høyt kunstnerisk nivå til et bredt publikum gjennom turné- og konsertvirksomhet.Stimulering til konsertproduksjon lokalt, styrking av det profesjonelle utøvermiljøet på Sørlandet, undervisning for fritidsmusikklivet, støtte- og service til regionens arrangører og utøvere, informasjonsvirksomhet samt rådgivende virksomhet er viktige arbeidsfelt.

Sørnorsk jazzsenter mottar økonomisk støtte fra:  
Logosamling 2016                                              

SØRNORSK JAZZSENTERS VEDTEKTER med endringer godkjent av Stiftelsestilsynet 16.04.2020:
VEDTEKTER STIFTELSEN SØRNORSK JAZZSENTER med endringer godkjent av Stiftelsestilsynet 16.04.2020

STRATEGIPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2019 – 2022
Behandlet av styret i november-desember 2018 og gjort gjeldende fra og med 01.01.2019:
Strategiplan SNJS 2019 – 2022

PERSONVERNERKLÆRING FOR SØRNORSK JAZZSENTER
Personvernerklæring for Sørnorsk jazzsenter

ETISKE RETNINGSLINJER
Etiske retningslinjer for Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene vedtatt av Sørnorsk jazzsenters styre 26.11.2018 legges til grunn for virksomheten:
Etiske retningslinjer for Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene; Sørnorsk jazzsenter

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR STIFTELSEN SØRNORSK JAZZSENTER
Årsmelding SNJS 2017 inkl. regnskap
Årsmelding og regnskap 2018 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Årsmelding og regnskap 2019 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter

ÅRSMØTET 2020:
Årsmøtet for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter ble holdt som digitalt møte mandag 27. april 2020.
Godkjent Protokoll årsmøte Sørnorsk jazzsenter 27.04.2020

 

Fra forsiden