Nyheter

Sørnorsk jazzsenters årsmøte 2024

Styret i stiftelsen Sørnorsk jazzsenter innkaller styret og stiftere til årsmøte. I henhold til vedtektene kan styret også invitere musikere, storband, klubber og festivaler i Agder, Vestfold og Telemark som er medlem i Norsk jazzforum til årsmøtet med tale- og forslagsrett. Vi håper så mange som mulig ønsker å delta!

Når: fredag 26. april kl.18-20 inkl. middag
Hvor: Mandal næringshage, Hollendergata 1
Påmelding: Påmeldingsskjema – Påmeldingsfrist torsdag 18/4

Saker:
Sak 1: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 2: Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
Sak 3: Orienteringssak: Årsmelding 2023 inkl. styrets årsberetning: SNJS – årsmelding 2023
Sak 4: Orienteringssak: Regnskap 2023 og revisjonsberetning: SNJS – signert årsregnskap 2023 og revisjonsberetning
Sak 5: Orienteringssak: Budsjett 2024: SNJS – Budsjett 2024
Sak 6: Orienteringssak: Strategi- og handlingsplan 2023-26: SNJS – Strategiplan 2023 – 2026, SNJS – Handlingsplan 2023 – 2026
Sak 7: Valg av nytt styre:
Deler av styret med varamedlemmer og styreleder er, i henhold til stiftelsens vedtekter, på valg for perioden 2024 – 2026. Se valgkomiteens innstilling: SNJS – Valgkomiteens innstilling 2024

På årsmøtet møter styrets faste representanter og representanter for stifterne med en stemme hver. Musikere, storband, klubber og festivaler i Agder, Vestfold og Telemark som er medlem i Norsk jazzforum har tale- og forslagsrett.

Etter årsmøtet går vi videre på konsert på Sjøboden i forbindelse med Mandaljazz sitt 10-årsjubileum kl.21: Ringøen / Jeffs // Sjøboden Live Scene

 

Fra forsiden

Nyheter

Bli med på Trassjazz-verksted i sommer!

Trassjazz – lag og spill musikk Gratis musikkverksted for barn mellom 7-15 år Vil du være med å lage og spille spennende musikk? Da bør du melde deg på Trassjazz-verksted! Du trenger ikke å kunne spille et instrument fra før, men hvis du gjør det kan du gjerne ta med instrumentet ditt. Verkstedet avsluttes med […]

Nyheter

Påmeldingen til Sørnorsk ungdomsstorband er åpen

Lyst til å bli med i Sørnorsk ungdomsstorband (SNUS)? 1. september er det påmeldingsfrist til 2024/2025-utgaven av Sørnorsk Ungdomsstorband, og vi er nå åpne for påmeldinger. SNUS er et storband for ungdom i alderen 15 til 20 bosatt i fylkene Agder og Vestfold og Telemark. Spiller du trompet, trombone, saksofon, piano, gitar, bass, trommer eller […]