Nyheter

Sørnorsk jazzsenters årsmøte 2024

Styret i stiftelsen Sørnorsk jazzsenter innkaller styret og stiftere til årsmøte. I henhold til vedtektene kan styret også invitere musikere, storband, klubber og festivaler i Agder, Vestfold og Telemark som er medlem i Norsk jazzforum til årsmøtet med tale- og forslagsrett. Vi håper så mange som mulig ønsker å delta!

Når: fredag 26. april kl.18-20 inkl. middag
Hvor: Mandal næringshage, Hollendergata 1
Påmelding: Påmeldingsskjema – Påmeldingsfrist torsdag 18/4

Saker:
Sak 1: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 2: Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
Sak 3: Orienteringssak: Årsmelding 2023 inkl. styrets årsberetning: SNJS – årsmelding 2023
Sak 4: Orienteringssak: Regnskap 2023 og revisjonsberetning: SNJS – signert årsregnskap 2023 og revisjonsberetning
Sak 5: Orienteringssak: Budsjett 2024: SNJS – Budsjett 2024
Sak 6: Orienteringssak: Strategi- og handlingsplan 2023-26: SNJS – Strategiplan 2023 – 2026, SNJS – Handlingsplan 2023 – 2026
Sak 7: Valg av nytt styre:
Deler av styret med varamedlemmer og styreleder er, i henhold til stiftelsens vedtekter, på valg for perioden 2024 – 2026. Se valgkomiteens innstilling: SNJS – Valgkomiteens innstilling 2024

På årsmøtet møter styrets faste representanter og representanter for stifterne med en stemme hver. Musikere, storband, klubber og festivaler i Agder, Vestfold og Telemark som er medlem i Norsk jazzforum har tale- og forslagsrett.

Etter årsmøtet går vi videre på konsert på Sjøboden i forbindelse med Mandaljazz sitt 10-årsjubileum kl.21: Ringøen / Jeffs // Sjøboden Live Scene

 

Fra forsiden

Nyheter

Liljas jazzverden

I april kommer gitarist Lilja på turné til Agder, Vestfold og Telemark med sin musikk inspirert av musikk fra hele verden. Ni jazzklubber får besøk, og LILJA slipper også en ny låt i forbindelse med turnéen. Jazzen møter verden LILJA  er soloprosjektet til Oddrun Lilja Jonsdottir, en allsidig og nyskapende komponist og gitarist fra Oslo […]

Nyheter

Arrangørsamling

Den 12.-13. april arrangerer vi arrangørsamling for klubber, festivaler og andre konsertarrangører sammen med Musikkontoret SØRF. Det er gratis å delta, og det er mulig å delta en eller begge dager! Når: fredag 12. april kl.15:30-17:30 og lørdag 13. april kl.12-16. Det er mulig å delta en eller begge dager Hvor: Kraftverk/Studenthuset Bare, Skippergata 24 b midt […]