Nyheter

Sørnorsk Ungdomsstorband: Samling i Bø med konserter 01. og 02. april

Framstugo i Gullbring lørdag kl. 12.00, Sagavoll folkehøgskole søndag kl. 17.00

Helgen 31. mars til 02. april har 2016 / 2017-utgaven av Sørnorsk Ungdomsstorband sin 3. samling. Samlingen er i Bø, og bandet spiller 2  konserter:
-Foajékonsert Framstugo i Gullbring lørdag 01.04. kl. 12.00
-På Sagavoll folkehøgskole, Gvarv søndag 02.04. kl. 17.00  

Årets utgave av bandet består av 14 ungdommer mellom 16 og 20 år fra Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. To av ungdommene i bandet er fra Bø; trombonistene Runa Eid Hermansen og Andreas Vreim.
Musikalsk leder for bandet er Tore Bråthen som mottok Norsk jazzforums storband-pris 2016, bl.a. for sitt mangeårige arbeid med, og store betydning for, Sørnorsk Ungdomsstorband. Han har med seg tre dyktige instruktører. Alle fire spiller også med i bandet.

Konsert Hove Leirsenter 18.09.2016
Konsert Hove Leirsenter 18.09.2016

Hva spiller bandet?
Storband er en ensembleform som kan brukes til veldig mye forskjellig musikk. Repertoaret spenner over flere stilarter; alt fra ”easy swing jazz” til moderne funk. Musikalsk leder, Tore Bråthen, legger vekt på at musikerne i bandet skal få prøvd seg på et bredt spekter av storbandmusikk. ”Det er et poeng at musikere og publikum, unge som eldre, får kjennskap til hva et storband kan brukes til. Samtidig er det viktig å presentere jazz i mange varianter”, fremhever han. Bandets repertoar og konserter gjenspeiler dette.
Ta turen til konsertene og hør et flott band med kjempedyktige unge musikere!

Hva og hvem er Sørnorsk Ungdomsstorband?
Sørnorsk Ungdomsstorband – forkortet SNUS – er et regionalt ensemble som administreres og drives av Sørnorsk jazzsenter. Bandet er et tilbud for musikkutøvende ungdom i alderen ca. 16 til 20 år i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark – den geografiske regionen som Sørnorsk jazzsenter betjener.
Driften av ungdomsstorbandet er et av Sørnorsk jazzsenters viktigste tiltak. Det er en viktig del av vår virksomhet å hjelpe frem ungdom i regionen som ønsker å utdanne og utvikle seg som jazzmusikere. Vår oppgave er å tilrettelegge tilbud for ungdom primært før de er kommet inn i høyere musikkutdanning.

I Sørnorsk Ungdomsstorband får musikerne anledning til å utvikle sine ferdigheter som utøvere og ensemblemusikere i storbandformatet. Bandet samarbeider også med lokale miljøer for å inspirere og motivere unge til å satse på jazz. Målgruppen er ungdom fra musikkskoler, korps, rockeverksteder og annen organisert eller uorganisert musikkaktivitet. Bandet samles til helgesamlinger 4 til 5 ganger i året. Det jobbes med improvisasjon, ensemblespill og sjangerforståelse.
Musikalsk leder Tore Bråthen arbeider til daglig arbeider ved Institutt for musikk ved Universitetet i Agder. Han har med seg tre hjelpeinstruktører på samlingene, og disse tar seg av de ulike instrumentgruppene i bandet. De spiller også med i bandet.

Unge musikkelever/studenter som ønsker å få ”trening” og skolering i storband og improvisasjonsspill, kan søke opptak i bandet. Det koster ikke noe å være medlem annet enn egne reiseutgifter til samlingene.

For ytterligere informasjon kan Jørn Størkson, daglig leder i Sørnorsk jazzsenter, kontaktes på tlf. 45 47 36 86 / 37 00 55 47, eller på epost: post@sornorskjazzsenter.no

Fra forsiden