Styret

Sørnorsk jazzsenters Årsmøte 2018:
Årsmøtet ble avholdt mandag 09. april i Arendal kultur- og rådhus.
Protokoll fra Årsmøtet: Godkjent og undertegnet protokoll fra Sørnorsk jazzsenters årsmøte 09.04.2018

Arendal, 14.05.2018;
Jørn H. Størkson, daglig leder og Hans Rosendahl, styreleder

——————————————————————————————————————————————–

Årsmelding og Regnskap 2017 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter ble styrebehandlet og godkjent i styremøtet 09.04.2018.
Årsmelding og regnskap 2017 for Sørnorsk jazzsenter:
Årsmelding SNJS 2017 inkl. regnskap

Styret etter årsmøtet 09.04.2018:
Leder:
Hans Rosendahl                      Fri repr./Arendal Big Band
Styremedlemmer:
Per Johan Nordvik                 Bø Jazzklubb (nestleder)
Jan Rune Pedersen                Mandal Jazzklubb
Hilde Hefte                              Musiker Vest-Agder
Frank Kvarstein                      Arendal Jazzklubb
Oddvar Sæther                        For Aust-Agder musikkråd
Else Haugland                         Dølen Konsertserie
Thor Kristian Rasmussen     Flekkefjord Jazzklubb
Elfrid Flogstad                        Grenland Jazzforum
Ragnar Nilssen                       Skiensjazzdraget

Varamedlemmer:
1. vara:             Inger Haugan Aasland         Aust-Agder musikkråd
2. vara:             Jan Eriksen                          Mandal Jazzklubb
3. vara:             Renate Thauland                 Kristiansand Jazzvesen
4. vara:             Kjell Stundal                        Telemark kulturnettverk

Styrets arbeidsutvalg 2018 – 2019:
Hans Rosendahl        – styreleder
Per Johan Nordvik   – nestleder
Hilde Hefte                – styremedlem
Else Haugland          – styremedlem

Turnéutvalget frem til årsmøtet 2019:
Elfrid Flogstad (arrangør-representant Telemark)
Thor Kristian Rasmussen (arrangør-representant Vest-Agder)
Hilde Hefte (musiker-representant)
Frank Kvarstein (arrangør-representant Aust-Agder).
I tillegg er daglig leder Jørn Størkson medlem av turnéutvalget.

—————————————————————————————————————————

Fra forsiden

Nyhet

Framtida i norsk jazz 2019-turnéen nærmer seg!

Sørnorsk jazzsenters Årsmøte 2018: Årsmøtet ble avholdt mandag 09. april i Arendal kultur- og rådhus. Protokoll fra Årsmøtet: Godkjent og undertegnet protokoll fra Sørnorsk jazzsenters årsmøte 09.04.2018 Arendal, 14.05.2018; Jørn H. Størkson, daglig leder og Hans Rosendahl, styreleder ——————————————————————————————————————————————– Årsmelding og Regnskap 2017 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter ble styrebehandlet og godkjent i styremøtet 09.04.2018. Årsmelding […]

Nyhet

Kristin Asbjørnsen «Traces of You» på Sørnorsk jazzsenter-turné

Sørnorsk jazzsenters Årsmøte 2018: Årsmøtet ble avholdt mandag 09. april i Arendal kultur- og rådhus. Protokoll fra Årsmøtet: Godkjent og undertegnet protokoll fra Sørnorsk jazzsenters årsmøte 09.04.2018 Arendal, 14.05.2018; Jørn H. Størkson, daglig leder og Hans Rosendahl, styreleder ——————————————————————————————————————————————– Årsmelding og Regnskap 2017 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter ble styrebehandlet og godkjent i styremøtet 09.04.2018. Årsmelding […]