Styret

 

Årsmelding og Regnskap 2016 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter ble styrebehandlet og godkjent i styremøtet 27.03.2017.
Årsmelding og regnskap 2016 for Sørnorsk jazzsenter:
Årsmelding og Regnskap 2016 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter

Styret etter årsmøtet 27.03.2017:
Leder:
Hans Rosendahl                  Fri repr./Arendal Big Band
Styremedlemmer:
Jan Rune Pedersen            Mandal Jazzklubb (nestleder)
Hilde Hefte                          Musiker Vest-Agder
Frank Kvarstein                   Arendal Jazzklubb
Oddvar Sæther                   For Aust-Agder musikkråd
Tone Larsen Brekke            Lyngør Jazzklubb
Thor Kristian Rasmussen    Flekkefjord Jazzklubb
Elfrid Flogstad                     Grenland Jazzforum
Per Johan Nordvik               Bø Jazzklubb
Ragnar Nilssen                    Skiensjazzdraget

Varamedlemmer:
1. vara:             Inger Haugan Aasland         Aust-Agder musikkråd
2. vara:             Jan Eriksen                          Mandal Jazzklubb
3. vara:             Renate Thauland                 Kristiansand Jazzvesen
4. vara:             Kjell Stundal                        Telemark kulturnettverk

Styrets arbeidsutvalg 2017 – 2018:
Hans Rosendahl        – styreleder
Jan Rune Pedersen   – nestleder
Hilde Hefte                – styremedlem
Per Johan Nordvik    – styremedlem

Turnéutvalget frem til årsmøtet 2018:
Elfrid Flogstad (arrangør-representant Telemark)
Thor Kristian Rasmussen (arrangør-representant Vest-Agder)
Hilde Hefte (musiker-representant)
Frank Kvarstein (arrangør-representant Aust-Agder).
I tillegg er daglig leder Jørn Størkson medlem av turnéutvalget.

—————————————————————————————————————————

Fra forsiden

Nyhet

Jazzfest Skien arrangeres for første gang

Over 30 musikere står på programmet i det som er Skiens første jazzfestival. Jazzfesten som arrangeres 10. og 11. november, har blitt til på bakgrunn av Bugge Wesseltofts engasjement som kurator og kunstnerisk leder.