Styret

Årsmelding og regnskap 2020 for Sørnorsk jazzsenter:
Årsmelding og regnskap 2020 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Årsmelding og Regnskap 2020 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter ble styrebehandlet og godkjent i styremøtet 22.03.2021.


Sørnorsk jazzsenters Årsmøte 2021:

Årsmøtet ble avholdt som digitalt møte 12. april.
Protokoll fra årsmøtet:
Signert protokoll Sørnorsk jazzsenters årsmøte 12.04.2021

Styret etter årsmøtet 12.04.2021 og konstituerende styremøte 21.04.:
Leder:
Ragnar Nilssen                       Skiensjazzdraget

Nestleder:
Janne Johnsen                        Kristiansand Jazzvesen

Inger Haugan Aasland           Agder musikkråd
Kristoffer Mosfjeld                 Bø Jazzklubb
Jan Rune Pedersen                Mandal Jazzklubb
Hilde Hefte                              Musiker Agder
Frank Kvarstein                      Arendal Jazzklubb
Gina Aas                                   Urijazz
André Kassen                          Musiker Vestfold og Telemark

Varamedlemmer:
1. vara:             Ragnhild Stein               SandefjordJazz
2. vara:             Else Haugland               Dølen Konsertserie
3. vara:             Jan Eriksen                    Mandal Jazzklubb
4. vara:             Camilla Berg Rindahl  Vestfold og Telemark
kulturnettverk

Styrets arbeidsutvalg frem til årsmøtet 2022:
Ragnar Nilssen          – styreleder
Janne Johnsen          – nestleder
Jan Rune Pedersen  – styremedlem
Gina Aas                     – styremedlem

Turnéutvalget frem til årsmøtet 2022:
André Kassen (musikermedlem Vestfold og Telemark)
Hilde Hefte (musikermedlem Agder)
Kristoffer Mosfjeld (arrangørmedlem Vestfold og Telemark)
Frank Kvarstein (arrangørmedlem Agder).
I tillegg er daglig leder Jørn Størkson medlem av turnéutvalget.

—————————————————————————————————————————

Fra forsiden

Nyhet

Sørnorsk jazzsenter-prisen for 2020 til Rolf S. Grundesen

Årsmelding og regnskap 2020 for Sørnorsk jazzsenter: Årsmelding og regnskap 2020 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter Årsmelding og Regnskap 2020 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter ble styrebehandlet og godkjent i styremøtet 22.03.2021. Sørnorsk jazzsenters Årsmøte 2021: Årsmøtet ble avholdt som digitalt møte 12. april. Protokoll fra årsmøtet: Signert protokoll Sørnorsk jazzsenters årsmøte 12.04.2021 Styret etter årsmøtet 12.04.2021 […]