Styret

Sørnorsk jazzsenters Årsmøte 2020 vil bli avholdt mandag 20. april i Arendal kultur- og rådhus.

Sørnorsk jazzsenters Årsmøte 2019:
Årsmøtet ble avholdt mandag 08. april i Arendal kultur- og rådhus.
Protokoll fra Årsmøtet: Godkjent protokoll Sørnorsk jazzsenters årsmøte 08.04.2019

——————————————————————————————————————————————–

Årsmelding og regnskap 2018 for Sørnorsk jazzsenter: Sørnorsk jazzsenters årsmelding 2018, inkludert regnskap 2018
Årsmelding og Regnskap 2018 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter ble styrebehandlet og godkjent i styremøtet 08.04.2019.

Styret etter årsmøtet 08.04.2019:
Leder:
Hans Rosendahl                      Fri repr./Arendal Big Band

Nestleder:
Oddvar Sæther                        For Aust-Agder musikkråd

Kristoffer Mosfjeld                 Bø Jazzklubb
Jan Rune Pedersen                Mandal Jazzklubb
Hilde Hefte                              Musiker Vest-Agder
Frank Kvarstein                      Arendal Jazzklubb
Else Haugland                         Dølen Konsertserie
Thor Kristian Rasmussen     Flekkefjord Jazzklubb
Elfrid Flogstad                        Grenland Jazzforum
Ragnar Nilssen                       Skiensjazzdraget

Varamedlemmer:
1. vara:             Inger Haugan Aasland       Aust-Agder musikkråd
2. vara:             Jan Eriksen                          Mandal Jazzklubb
3. vara:             Janne Johnsen                    Kristiansand Jazzvesen
4. vara:             Camilla Berg Rindahl        Telemark kulturnettverk

Styrets arbeidsutvalg 2019 – 2020:
Hans Rosendahl        – styreleder
Oddvar Sæther          – nestleder
Ragnar Nilssen         – styremedlem
Else Haugland          – styremedlem

Turnéutvalget frem til årsmøtet 2020:
Elfrid Flogstad (arrangør-representant Telemark)
Thor Kristian Rasmussen (arrangør-representant Vest-Agder)
Hilde Hefte (musiker-representant)
Frank Kvarstein (arrangør-representant Aust-Agder).
I tillegg er daglig leder Jørn Størkson medlem av turnéutvalget.

—————————————————————————————————————————

Fra forsiden

Nyhet

Oppdatering Korona-situasjonen

Sørnorsk jazzsenters Årsmøte 2020 vil bli avholdt mandag 20. april i Arendal kultur- og rådhus. Sørnorsk jazzsenters Årsmøte 2019: Årsmøtet ble avholdt mandag 08. april i Arendal kultur- og rådhus. Protokoll fra Årsmøtet: Godkjent protokoll Sørnorsk jazzsenters årsmøte 08.04.2019 ——————————————————————————————————————————————– Årsmelding og regnskap 2018 for Sørnorsk jazzsenter: Sørnorsk jazzsenters årsmelding 2018, inkludert regnskap 2018 Årsmelding […]