Styret

Årsmelding og regnskap 2021 for Sørnorsk jazzsenter:
Årsmelding og regnskap 2021 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Årsmelding og Regnskap 2021 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter ble styrebehandlet og godkjent i styremøtet 21.02.2022.

 


Sørnorsk jazzsenters Årsmøte 2022:

Årsmøtet ble avholdt 25. april.
Protokoll fra årsmøtet:
Protokoll Sørnorsk jazzsenters årsmøte 25.04.2022

Styret etter årsmøtet 25.04.2022 og konstituerende styremøte 09.05.:
Leder:
Ragnar Nilssen                       Skiensjazzdraget

Nestleder:
Janne Johnsen                        Kristiansand Jazzvesen

Inger Haugan Aasland           Agder musikkråd
Kristoffer Mosfjeld                 Bø Jazzklubb
Jan Rune Pedersen                Mandal Jazzklubb
Hilde Hefte                              Musiker Agder
Frank Kvarstein                      Arendal Jazzklubb
Gina Aas                                   Urijazz
Ida C. Stein                              Musiker Vestfold og Telemark

Varamedlemmer:
1. vara:              Ingrid Halle                   Musiker Vestfold og Telemark
2. vara:             Else Haugland               Dølen Konsertserie
3. vara:             Jan Eriksen                    Mandal Jazzklubb
4. vara:             Camilla Berg Rindahl  Vestfold og Telemark
kulturnettverk

Styrets arbeidsutvalg frem til årsmøtet 2023:
Ragnar Nilssen          – styreleder
Janne Johnsen          – nestleder
Jan Rune Pedersen  – styremedlem
Gina Aas                     – styremedlem

Kunstnerisk utvalg frem til årsmøtet 2023:
Ida C. Stein (musikermedlem Vestfold og Telemark)
Hilde Hefte (musikermedlem Agder)
Kristoffer Mosfjeld (arrangørmedlem Vestfold og Telemark)
Frank Kvarstein (arrangørmedlem Agder).
I tillegg er daglig leder Jørn Størkson medlem av kunstnerisk utvalg.

—————————————————————————————————————————

Fra forsiden

Nyheter

Stillingsutlysning: Daglig leder i Sørnorsk jazzsenter

Vår daglige leder går av etter oppnådd aldersgrense, og vi søker etter deg som vil videreføre dette viktige og varierte arbeidet for regionens jazzliv. Sørnorsk jazzsenter produserer turnéer og konserter som er forankret i jazz og beslektede musikkformer, driver rekrutterings- og talentutviklingsprosjekter, gir tilskudd til festivaler og musikere og utvikler regionens musiker- og konsertarrangørmiljøer. Vi […]