Styret

Årsmelding og regnskap 2019 for Sørnorsk jazzsenter: Årsmelding og regnskap 2019 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Årsmelding og Regnskap 2019 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter ble styrebehandlet og godkjent i styremøtet 30.03.2020.


Sørnorsk jazzsenters Årsmøte 2020:

Årsmøtet ble avholdt som digitalt møte 27. april.
Protokoll fra årsmøtet: Godkjent Protokoll årsmøte Sørnorsk jazzsenter 27.04.2020

 

Styret etter årsmøtet 27.04.2020 og konstituerende styremøte 07.05.:
Leder:
Ragnar Nilssen                       Skiensjazzdraget

Nestleder:
Janne Johnsen                        Kristiansand Jazzvesen

Inger Haugan Aasland           Agder musikkråd
Kristoffer Mosfjeld                 Bø Jazzklubb
Jan Rune Pedersen                Mandal Jazzklubb
Hilde Hefte                              Musiker Agder
Frank Kvarstein                      Arendal Jazzklubb
Gina Aas                                   Urijazz
André Kassen                          Musiker Vestfold og Telemark

Varamedlemmer:
1. vara:             Ragnhild Stein               Sandefjordjazz
2. vara:             Else Haugland               Dølen Konsertserie
3. vara:             Jan Eriksen                    Mandal Jazzklubb
4. vara:             Camilla Berg Rindahl  Telemark kulturnettverk

Styrets arbeidsutvalg frem til årsmøtet 2021:
Ragnar Nilssen          – styreleder
Janne Johnsen          – nestleder
Jan Rune Pedersen  – styremedlem
Gina Aas                     – styremedlem

Turnéutvalget frem til årsmøtet 2021:
André Kassen (musikermedlem Vestfold og Telemark)
Hilde Hefte (musikermedlem Agder)
Kristoffer Mosfjeld (arrangørmedlem Vestfold og Telemark)
Frank Kvarstein (arrangørmedlem Agder).
I tillegg er daglig leder Jørn Størkson medlem av turnéutvalget.

—————————————————————————————————————————

Fra forsiden

Nyhet

Plateanmeldelse: Egil Kapstad Live at Molde Jazz

Årsmelding og regnskap 2019 for Sørnorsk jazzsenter: Årsmelding og regnskap 2019 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter Årsmelding og Regnskap 2019 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter ble styrebehandlet og godkjent i styremøtet 30.03.2020. Sørnorsk jazzsenters Årsmøte 2020: Årsmøtet ble avholdt som digitalt møte 27. april. Protokoll fra årsmøtet: Godkjent Protokoll årsmøte Sørnorsk jazzsenter 27.04.2020   Styret etter årsmøtet […]

Nyhet

Hans Mathisen Band på Sørnorsk jazzsenter-turné 01.-07. november

Årsmelding og regnskap 2019 for Sørnorsk jazzsenter: Årsmelding og regnskap 2019 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter Årsmelding og Regnskap 2019 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter ble styrebehandlet og godkjent i styremøtet 30.03.2020. Sørnorsk jazzsenters Årsmøte 2020: Årsmøtet ble avholdt som digitalt møte 27. april. Protokoll fra årsmøtet: Godkjent Protokoll årsmøte Sørnorsk jazzsenter 27.04.2020   Styret etter årsmøtet […]