Nyheter

Sørnorsk jazzsenterprisen for 2018 til Øyvind Nypan

Sørnorsk jazzsenter opprettet i 2013 Sørnorsk jazzsenter-prisen. Prisen er på 15.000 kr. og formålet med opprettelsen av den er to-delt: – Den skal være en anerkjennelse og stimulans til aktører på jazzfeltet i Agder og Telemark; musikere, ensembler, arrangører eller andre, som gjennom sin innsats og sitt engasjement bidrar spesielt til utviklingen av, og oppmerksomheten […]

Nyheter

Punkt 2018 nærmer seg!

Punkt 2018 i Kristiansand finner sted torsdag 30. august til lørdag 01. september. Se Punkts hjemmeside for informasjon om program, festivalpass, billetter og andre praktiske opplysninger; http://www.punktfestival.no/ Ta turen! Som alltid er det mye spennede og interessant på konsert- og seminarprogrammet.

Fra forsiden

Nyheter

Sørnorsk jazzsenterprisen for 2018 til Øyvind Nypan

EiK – Entreprenørskap i Kunst er et samarbeidsprosjekt mellom Sørf – Sørnorsk Kompetansesenter for Musikk, Agder Kunstsenter, Scenekunst Sør og Norsk Forfattersentrum Sørlandet.   Prosjektet består av en seminarrekke på syv seminarer som går fra høsten 2018 til våren 2019 og er rettet mot kunstnere og aktører som jobber kunstrelatert; arrangører eller folk som f.eks […]