Framtida i norsk jazz

”FRAMTIDA I NORSK JAZZ”-prosjektet ble avviklet i 2020.
Det vurderes å erstatte det med et nytt regionalt rekrutterings- og talentutviklingsprosjekt.
Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om innretningen på det såfremt prosjektet blir realisert.

Arendal, 25.01.2022
Jørn H. Størkson,
daglig leder i Sørnorsk jazzsenter

 

Fra forsiden

Nyheter

Stillingsutlysning: Daglig leder i Sørnorsk jazzsenter

Vår daglige leder går av etter oppnådd aldersgrense, og vi søker etter deg som vil videreføre dette viktige og varierte arbeidet for regionens jazzliv. Sørnorsk jazzsenter produserer turnéer og konserter som er forankret i jazz og beslektede musikkformer, driver rekrutterings- og talentutviklingsprosjekter, gir tilskudd til festivaler og musikere og utvikler regionens musiker- og konsertarrangørmiljøer. Vi […]