Nyheter

Nominer kandidater til Sørnorsk jazzsenter-pris eller stipend

Sørnorsk jazzsenter åpner opp for nominasjoner til pris og/eller stipend i 2024. Frist for nominasjoner er 20. august.

Sørnorsk jazzsenter-prisen ble opprettet i 2013 og har til nå blitt utdelt ni ganger. Etter et par års opphold skal nå den tiende prisen eller stipendet deles ut. Styret i Sørnorsk jazzsenter har for 2024 vedtatt nye retningslinjer og valgt å endre prisen til å kunne dele ut både stipend og/eller pris. Det er oppnevnt ei arbeidsgruppe som skal prioritere kandidater, og det er styret som til slutt avgjør hvem som skal få prisen. For 2024 kan det deles ut to-tre stipender. Styret åpner for f.eks. et junior- og et seniorstipend, eller et musikerstipend, et arrangør og et storband-stipend. Arbeidsgruppa ønsker gjerne forslag!

SEND FORSLAG MED BEGRUNNELSE SENEST TORSDAG 22. AUGUST TIL: post@sornorskjazzsenter.no

Tidligere vinnere:

2021 Bjørn Charles Dreyer Musiker, komponist
2020 Rolf S. Grundesen Mangeårig styreleder i Urijazz / konsertarrangør, tidligere sentrale verv i Norsk jazzforbund
2019 Elle Flogstad Styreleder Grenland Jazzforum / konsertarrangør
2018 Øyvind Nypan Musiker, konsertarrangør / styremedlem Kristiansand Jazzvesen, pedagog
2017 Mandaljazz Festival
2016 Guttorm Guttormsen Musiker, pedagog, storbandleder og komponist
2015 Hilde Hefte Musiker, Ponca Jazz Records plateselskap, Norsk Jazzforlag
2014 André Kassen Musiker, konsertarrangør, pedagog
2013 Espen Larsen Musiker, konsertarrangør, driftet No9 Kaffe- og platebar

Formål og retningslinjer for tildeling av prisen:

Formålet med opprettelse av prisen og stipendet
• Sørnorsk jazzsenter (SNJS) – prisen skal være en anerkjennelse og stimulans til aktører på jazzfeltet i Agder, Vestfold og Telemark. Musikere, storband, klubber, festivaler eller andre, som gjennom sin innsats og sitt engasjement bidrar spesielt til utviklingen av, og oppmerksomheten omkring jazz i regionen.
• SNJS-stipendet skal være en anerkjennelse og inspirasjon til yngre og kommende utøvere på jazzfeltet i Agder, Vestfold og Telemark, samt utøvere i regionen som står overfor en kunstnerisk og/eller markedsmessig utvikling.
• Prisen og stipendet skal bidra til å utvikle og tydeliggjøre jazz i kulturlivet i Agder, Vestfold og Telemark spesielt, og Sørnorsk-regionen i norsk jazzliv generelt.

Retningslinjer
• Utdeling skjer årlig.
• Pris/stipendmottakere bør fortrinnsvis ha bostedsadresse i regionen.
• Det skal vektlegges at pris/stipendmottakeres virksomhet har betydning for utviklingen av jazzlivet i regionen. Dette gjelder særlig SNJS-prisen.
• SNJSs styre oppnevner hvert år et utvalg på tre personer utgått fra styret som sammen med daglig leder fremmer innstilling til pris/stipendmottaker overfor styret.
Alle fylkene skal være representert i utvalget.
• Det inviteres til at andre kan foreslå kandidater til pris og stipend. Hvorvidt det deles ut stipend eller pris, vurderes ut fra innkomne søknader om stipend og  nominasjoner til pris. Styret i SNJS fatter endelig vedtak om tildeling av pris/stipend.
• I forbindelse med stipend gis det også et pengebeløp. Størrelsesorden fastsettes av SNJSs styre. Dersom stipend deles ut til til storband, klubb, festival e.l. gis pengebeløp til organisasjonen, og ikke enkeltpersoner.

Fra forsiden

Nyheter

Bli med på Trassjazz-verksted i sommer!

Trassjazz – lag og spill musikk Gratis musikkverksted for barn mellom 7-15 år Vil du være med å lage og spille spennende musikk? Da bør du melde deg på Trassjazz-verksted! Du trenger ikke å kunne spille et instrument fra før, men hvis du gjør det kan du gjerne ta med instrumentet ditt. Verkstedet avsluttes med […]

Nyheter

Påmeldingen til Sørnorsk ungdomsstorband er åpen

Lyst til å bli med i Sørnorsk ungdomsstorband (SNUS)? 1. september er det påmeldingsfrist til 2024/2025-utgaven av Sørnorsk Ungdomsstorband, og vi er nå åpne for påmeldinger. SNUS er et storband for ungdom i alderen 15 til 20 bosatt i fylkene Agder og Vestfold og Telemark. Spiller du trompet, trombone, saksofon, piano, gitar, bass, trommer eller […]