Nyheter

Studentmøte 26. oktober i Kristiansand

Vi arrangerer årlig møter for våre medlemmer i regionen, og i høst arrangeres for første gang studentmøte i samarbeid med Norsk jazzforum, UiA og de andre høyere musikkutdanningene i Norge. Det blir faglig program med informasjon og muligheter for diskusjoner og innspill, og det serveres pizza og drikke.

Når: torsdag 26. oktober kl. 15–17
Hvor: UiA, rom G1 017
Påmelding: Påmeldingsskjema – Påmeldingsfrist 19/10!

Påmeldte får en kalenderinvitasjon med mer informasjon om sted og program i din region. Det er også mulig å dele invitasjonen med medstudenter.

På programmet står først en lokal/regional bolk med regionale jazzsentre i øst, vest, sør, nord og midt, og deretter en digital bolk mellom musikkhøgskolene UiS, UiT, UiA, NTNU, Norges musikkhøgskole og Griegakademiet, samt Creo, Jazznytt og Norsk jazzforum. Der får dere høre mer om hvordan Creo, Jazznytt og Norsk jazzforum arbeider for musikere og studenter.

I fjor inviterte Norsk jazzforum for første gang til et digitalt studentmøte om kjønnsbalansen i Jazzintro, hvor det kom mange innspill. Som følge av dette er kriteriene for lanseringsprogrammet endret. De nye kriteriene vil bli presentert i møtet.

Fra forsiden

Nyheter

Søknadsfrist om turneproduksjon 1. desember

Hva har Nils Petter Molvær, Red Kite, Scheen jazzorkester og Marit Sandvik og Nova Onda til felles? De var på Sørnorsk jazzsenter-turné i 2023! 1. desember er det søknadsfrist for turneene i 2025. Et av Sørnorsk jazzsenters formål er å arrangere konserter som er forankret i jazz og beslektede musikkformer. Jazzsenteret bidrar til at landsdelen […]

Nyheter

Tildelinger ad hoc-støtte 2023

Sørnorsk jazzsenter setter hvert år av midler til ulike formål gjennom vår egen ad hoc- støtteordning, og pedagogiske tiltak. Vi har fått mange gode søknader i år, og har delt ut støtte til både festivaler, klubber, storband og musikere, samt pedagogiske tiltak i Agder, Vestfold og Telemark. Støtten betyr mye for aktivitet både i vår […]