Nyheter

Sørnorsk jazzsenter-prisen for 2020 til Rolf S. Grundesen

Sørnorsk jazzsenter opprettet i 2013 Sørnorsk jazzsenter-prisen.

Prisen er på 15.000 kr og formålet med opprettelsen av den er to-delt:

– Den skal være en anerkjennelse og stimulans til aktører på jazzfeltet i Agder og Vestfold og Telemark; musikere, ensembler, arrangører eller andre, som gjennom sin innsats og sitt engasjement bidrar spesielt til utviklingen av, og oppmerksomheten omkring, jazzaktiviteten i regionen.

– Den skal bidra til å utvikle og tydeliggjøre jazz i kulturlivet i Agder og Vestfold og Telemark spesielt og Sørnorsk-regionen i norsk jazzliv generelt.

Styret i Sørnorsk jazzsenter har besluttet å tildele prisen for 2020 til Rolf S. Grundesen, mangeårig styreleder i jazzklubben Urijazz i Tønsberg. Prisen ble utdelt fredag 10.09.21 i forbindelse med Sørnorsk jazzsenters styresamling i Sandefjord.

Sørnorsk jazzsenter legger dette til grunn for tildelingen:

Rolf Grundesen har vært en sentral aktør i utviklingen av Urijazz til å bli en av landets ledende jazzklubber.
Han hadde verv i Urijazz fra 80-tallet som revisor og ble valgt til leder første gang i 1996 etter å ha avsluttet sin jobb i Norsk Jazzforbund (1977-1995). Rolf Grundesen var leder i Urijazz fram til han gikk ut av styret på årsmøtet i 2020, med unntak av årene 2004-2008.
Klubben ble tildelt Norsk jazzforums Årets jazzklubb-pris i 2005. Programprofilen til Urijazz karakteriseres av et blikk på samtidsjazzen samtidig som tradisjonene ivaretas, og alt med krav til kvalitet. Dette ble ettertrykkelig manifestert gjennom en imponerende konsertrekke som markerte klubbens 40-årsjubileum i 2019. Rolf Grundesen var sentral i det omfattende arbeidet med jubileumsprogrammet.

 Rolf Grundesen har også vært en utrettelig ambassadør for musikk- og kulturlivet i Tønsberg-region, ikke bare jazzen. Kampen for et funksjonelt kulturhus har vært viktig. I konsertlokalet Støperiet i Tønsberg er mange av hans visjoner blitt virkeliggjort.

Rolf Grundesen har tidligere også hatt sentrale verv i norsk jazz nasjonalt.
I kraft av sitt mangeårige arbeid og engasjement for jazz både lokalt i Tønsberg, i regionen og nasjonalt, er han en særdeles verdig mottaker av Sørnorsk jazzsenters pris for 2020.

Fra forsiden

Nyheter

Søknadsfrist om turneproduksjon 1. desember

Hva har Nils Petter Molvær, Red Kite, Scheen jazzorkester og Marit Sandvik og Nova Onda til felles? De var på Sørnorsk jazzsenter-turné i 2023! 1. desember er det søknadsfrist for turneene i 2025. Et av Sørnorsk jazzsenters formål er å arrangere konserter som er forankret i jazz og beslektede musikkformer. Jazzsenteret bidrar til at landsdelen […]

Nyheter

Tildelinger ad hoc-støtte 2023

Sørnorsk jazzsenter setter hvert år av midler til ulike formål gjennom vår egen ad hoc- støtteordning, og pedagogiske tiltak. Vi har fått mange gode søknader i år, og har delt ut støtte til både festivaler, klubber, storband og musikere, samt pedagogiske tiltak i Agder, Vestfold og Telemark. Støtten betyr mye for aktivitet både i vår […]