Nyheter

Sørnorsk jazzsenterprisen for 2019 til Elle Flogstad

Prisen ble utdelt på Grenland Jazzforums konsert med 12 Blå lørdag 19.09. på Ælvespeilet i Porsgrunn.

Sørnorsk jazzsenter opprettet i 2013 Sørnorsk jazzsenter-prisen.
Prisen er på 15.000 kr. og formålet med opprettelsen av den er to-delt:
– Den skal være en anerkjennelse og stimulans til aktører på jazzfeltet i Agder og Vestfold og Telemark; musikere, ensembler, arrangører eller andre, som gjennom sin innsats og sitt engasjement bidrar spesielt til utviklingen av, og oppmerksomheten omkring, jazzaktiviteten i regionen.
– Den skal bidra til å utvikle og tydeliggjøre jazz i kulturlivet i Agder og Vestfold og Telemark spesielt og Sørnorsk-regionen i norsk jazzliv generelt.

Styret i Sørnorsk jazzsenter har besluttet å tildele prisen for 2019 til Elle Flogstad, mangeårig styreleder i Grenland Jazzforum.

Sørnorsk jazzsenter legger dette til grunn for tildelingen:
Uten ildsjeler med et brennende engasjement for jazz, ville jazzmiljøet i Sørnorsk jazzsenter-regionen, og i landet for øvrig, vært atskillig mindre og langt fra så blomstrende som det er i dag.
Styreleder i Grenland Jazzforum; Elle Flogstad, er en slik ildsjel. Hun har gjennom mange år vært en sentral og viktig person i Grenlandsregionens jazzliv. Elle Flogstad har vært involvert i driften av Grenland Jazzforum siden klubben fikk sitt tilholdssted i kultur-kaféen Kafé K i Porsgrunn i 1997. Hun ble bookingansvarlig for klubben i 1999. I 2004 ble Elle Flogstad styreleder i Grenland Jazzforum, et verv hun har hatt siden da og fortsatt har. Hun har også vært styremedlem i Sørnorsk jazzsenter fra 2015 til 2020.

Elle Flogstad har gjennom snart 25 år bidratt sterkt til å utvikle Grenland Jazzforumtil en livskraftig klubb med god og innovativ programmering. Klubben har gjennom årene initiert en rekke gode og spennende prosjekter og bidratt til mange oppdrag for regionens dyktige jazzmusikere. Så sent som i 2018 mottok Grenland Jazzforum Norsk jazzforums pris for årets jazzklubb.

Elle Flogstads store engasjement for jazzmiljøet i Grenland spesielt og Sørnorsk-regionen generelt gjør henne til en svært verdig mottaker av Sørnorsk jazzsenters pris for 2019.

Fra forsiden

Nyheter

Grammyprisvinner Maria Schneider til Arendalsuka

Onsdag 17. aug. Kl. 13.30: Samtale: Maria Schneider i samtale med Bendik Hofseth. Bakgården i Arendal. Kl. 21.00: Konsert. Data Lords. Maria Schneider & Oslo Jazzensemble. Arendal kulturhus. Som ung jobbet den doble Grammy-vinneren 2021 for jazzikonet Gil Evans. I voksen alder har hun samarbeidet med både David Bowie og New York Philharmonic. Men det […]

Nyheter

Canal Street-festivalen 2022 i Arendal nærmer seg!

Årets utgave av Canal Street er den 26. i rekken. Den fire dager lange festivalen starter onsdag 27. og avsluttes lørdag 30. juli og rommer er rekke konserter hver dag på store og mindre scener i og rundt Arendal. Noen av scenene av det mer spesielle og spektakulære slaget. Det har blitt et varemerke for […]