Nyheter

Oppdatering Korona-situasjonen

Sørnorsk jazzsenter følger situasjonen rundt korona-utbruddet tett.  Det er nå forbud mot å gjennomføre kulturarrangementer frem til og med 13. april.

Vi støtter arbeidet som gjøres nasjonalt av Norsk Jazzforum, Creo og andre nasjonale og regionale organisasjoner i kulturfeltet for å finne løsninger for tapte inntekter for frilansere og økonomiske og praktiske utforinger for konsertarrangører og andre berørte aktører.

Vi anbefaler arrangører og musikere å følge med på Norsk Jazzforum sine sider for løpende oppdateringer og relevant informasjon.

Vi anbefaler også å gjøre seg kjent med fortløpende oppdateringer fra nasjonale organisasjoner:
Her finner du informasjon og tiltak fra Kulturrådet knyttet til koronaviruset: kulturradet.no/korona
Her er Creos samlede oversikt over krisetiltak: creokultur.no/nyheter/samlet-oversikt-over-alle-krisetiltak-i-forbindelse-med-koronaviruset/

Det er nå iverksatt forbud mot å gjennomføre kulturarrangement frem til og med 13. april. Mange arrangementer er avlyst også utover denne perioden. Bl.a. er Sørnorsk jazzsenters planlagte turné med Mike Stern & Jan Gunnar Hoff Group 22.04. til 01.05. avlyst.
Vi oppfordrer alle arrangører til å følge pålegg og anbefalinger rundt arrangementer som gis av myndighetene, både nasjonalt og lokalt.

Situasjonen rammer vårt felt svært hardt og situasjonen er dramatisk. Vi ser at dette får alvorlige økonomiske konsekvenser for både utøvere, arrangører og tilhørende bransje. Det er viktig at vi står sammen, er solidariske og forsøker å finne løsninger som begrenser inntektstapet for alle parter.

Fra Norsk jazzforums side oppdatert 31.03.:

Norsk jazzforum følger situasjonen rundt koronaviruset tett, og er i løpende dialog med nettverket av kulturorganisasjoner og fagforeninger om tiltak. Norsk jazzforum sender ut regelmessige eposter for å holde medlemmene oppdatert på utviklingen. Har du som medlem ikke mottatt epost, ta kontakt med oss.

Ekstraordinære midler i FFUK
FFUK har opprettet en ekstraordinær tilskuddsordning for å kompensere for tapte honorar som konsekvens av avlyste arrangement. Det kan søkes om inntil kr 3000 per avlyste engasjement, og totalt inntil kr 30 000. Søknadsfristen for første runde er onsdag 1. april kl. 13.00. Les mer om denne ordningen her.

Styret i Creos vederlagsfond besluttet 30. mars å donere 2 millioner kroner til de musikerne som blir rammet av avlyste arrangementer. Istedenfor å dele ut midlene gjennom egen organisasjon, valgte styret i vederlagsfondet å donere pengene til det ekstraordinære støttetiltaket som Fond for utøvende kunstnere (FFUK) har opprettet.

Norsk jazzforums ad hoc-tilskudd
Medlemmer av Norsk jazzforum som allerede har fått ad hoc-tilskudd til konsert, turneer eller prosjekter, vil ikke få krav om tilbakebetaling om disse blir avlyst på grunn av korona-situasjonen.
Det er mulig for musikermedlemmer å søke ad hoc-ordningen om midler som kompensasjon for avlyste konserter i forbindelse med koronaviruset. Det søkes på vanlig måte i søknadsportalen. I søknaden fører man opp det opprinnelige budsjettet og beskrivelse av turneen, men det må også redegjøres for hvordan den økonomiske situasjonen endret seg som følge av avlysningen. Utover dette gjelder vanlige retningslinjer for ad hoc også ved slike søknader. Mer informasjon om denne ordningen her.

Kulturrådets ordninger
Kulturrådet melder at de ikke kommer til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst som følge av koronaviruset. Dette vil gjelde ut april eller fram til myndighetene eventuelt kommer med nye anbefalinger.
Kulturrådet har også fått i oppgave av kulturdepartementet å forvalte en ny midlertidig kompensasjonsordning som målrettes mot kultursektoren. Der kan aktører søke om kompensasjon for blant annet tapte billettinntekter og deltakeravgifter. I dialog med departementet utarbeider Kulturrådet nå mer konkrete retningslinjer for ordningen, og flere detaljer vil være klare i løpet av kort tid, melder Kulturrådet.

Den 25. mars offentliggjorde også Kulturrådet at inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond settes av i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter som må tilpasse seg korona-pandemien. Digitale produksjons- og formidlingsformer står sentralt, men man kan også få tilskudd til nye fysiske formidlingsmåter så lenge man opprettholder myndighetenes krav til smittevern. Det kan søkes om støtte både til helt nye verk, og til prosjekter som bidrar til merbruk og gjenbruk av verk som allerede er produsert, men som nå kan formidles på nye plattformer.

Strømming av konserter og TONO
TONO har her laget en guide for direktesending av musikk på nett.

Tiltakspakker og rettigheter
Stortinget har vedtatt økonomisk krisepakke. Den inkluderer blant annet en bedre inntektssikringsordninger for selvstendige næringsdrivende og frilansere, akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV og kompensasjonsordning (se Kulturrådet) for kulturfeltet. Creo som er Norges største kunstnerorganisasjon, jobber kontinuerlig for gode og effektive ordninger som kan hjelpe feltet i denne situasjonen. Her på denne siden har Creo samlet informasjon og svar på spørsmål om permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger, kompensasjonsordninger og krisepakker.

Andre aktuelle lenker til Creo:
Creo om selvstendig næringsdrivende og dagpenger
Creo skriver her om krisepakken Stortinget la fram 16. mars.
Creo ber nå Regjeringen om flere viktige tiltak for bøte på utfordringene knyttet til myndighetenes pålagte avlysninger og svikten i etterspørsel 
Creo sin vurdering av rettigheter i forbindelse med avlyste oppdrag.
– Midlertidig kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, nødvendige avklaringer

Kartlegging av ringvirkninger
Musikkindustriens næringsråd (MIR), som Norsk jazzforum er en del av, setter opp en undersøkelse i samarbeid med BI:CCI for å kartlegge ringvirkningene i musikkfeltet. Denne vil vi distribuere til Norsk jazzforums medlemmer når den er klar, forhåpentligvis om ikke så lenge. Medlemmene i MIR var samlet til ekstraordinært Rådsmøte fredag 20. mars for å oppsummere krisen og legge en felles plan for arbeidet fremover. 
Norsk musikkråd har sendt ut en egen kartlegging til frivilligheten.

Andre tilskuddsordninger:
Music Norway melder at de som følge av utbruddet av koronaviruset, vil justere praksis i retningslinjene for sine tilskuddsordninger.
Kulturtanken melder at samtlige fylkeskommuner har bekreftet at det for avlyste DKS-turneer vil utbetales honorar til utøvere i henhold til inngåtte avtaler.
Gramo fremskynder 2020-utbetalingen.
– FFUK forvalter donasjoner til utøvere
Creos vederlagsfond vil ikke kreve tilbake midler.
(er det andre ordninger med tiltak som vi ikke har nevnt her, tips oss gjerne)

I mediene:
Ballade følger koronakrisen for musikkfeltet her
Musikkultur følger koronakrisen for musikkfeltet her
Klassekampen følger koronakrisen for kulturfeltet her
Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving.
Jurist i Creo forklarer i denne artikkelen hvilke rettigheter frilansere har når epidemien rammer jobben.

Andre aktuelle lenker:
Folkehelseinstituttets råd knyttet til koronasmitte ved store arrangementer.
Annen informasjon og kontaktinfo fra Folkehelseinstituttet.
Norske Konsertarrangører oppdaterer informasjon her.
Info og råd om god risikovurdering og planlegging fra DSB.

 

 

 

Fra forsiden

Nyheter

Framtida i norsk jazz 2019-turnéen nærmer seg!

Sørnorsk jazzsenter følger situasjonen rundt korona-utbruddet tett.  Det er nå forbud mot å gjennomføre kulturarrangementer frem til og med 13. april. Vi støtter arbeidet som gjøres nasjonalt av Norsk Jazzforum, Creo og andre nasjonale og regionale organisasjoner i kulturfeltet for å finne løsninger for tapte inntekter for frilansere og økonomiske og praktiske utforinger for konsertarrangører og andre berørte […]