Nyheter

To konserter med Sørnorsk Ungdomsstorband i Telemark lørdag 26.10.

Lørdag 26. oktober spiller 2019/2020-utgaven av Sørnorsk Ungdomsstorband 2 konserter i Telemark:
-I Framstugo i Gullbring kulturanlegg i Bø kl. 12.00
-I Storsalen på Skien videregående skole på Klosterøya i Skien kl. 17.30
Begge konsertene har fri entre og arrangeres av Sørnorsk jazzsenter; i Bø i samarbeid med Gullbring kulturanlegg og Bø kulturnettverk, og i Skien i samarbeid med Skien vid. skole.

Årets utgave av Sørnorsk Ungdomsstorband består av 13 ungdommer mellom 14 og 20 år fra Telemark, Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder. Musikalsk leder for bandet, og trompetinstruktør, er Tore Bråthen som til daglig arbeider ved Rytmisk linje på Institutt for musikk ved Universitetet i Agder. Han har med seg tre dyktige hjelpeinstruktører på samlingene. De tar seg av de øvrige instrumentgruppene. Alle fire spiller også med i bandet.

Hva spiller bandet?
Storband er en ensembleform som kan brukes til veldig mye forskjellig musikk. Repertoaret spenner over flere stilarter; alt fra ”easy swing jazz” til moderne funk. Musikalsk leder Tore Bråthen legger vekt på at musikerne i bandet skal få prøve seg på et bredt spekter av storbandmusikk. ”Det er et poeng at musikere og publikum, unge som eldre, får kjennskap til hva et storband kan brukes til. Samtidig er det viktig å presentere jazz i mange varianter”, fremhever han. Bandets repertoar og konserter gjenspeiler dette.

«Ta turen til konsertene og hør et flott band med kjempedyktige unge musikere!», sier Jørn Størkson, daglig leder i Sørnorsk jazzsenter

Hva og hvem er Sørnorsk Ungdomsstorband?
Sørnorsk Ungdomsstorband er et regionalt ensemble som administreres og drives av Sørnorsk jazzsenter. Bandet er et tilbud for musikkutøvende ungdom i alderen ca. 16 til 20 år i Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark – og fra høsten 2019 også fra Vestfold.

“Driften av ungdomsstorbandet er et av Sørnorsk jazzsenters viktigste tiltak. Det er en sentral del av vår virksomhet å hjelpe frem ungdom i regionen som ønsker å utdanne og utvikle seg som jazzmusikere. Vår oppgave er å tilrettelegge tilbud for ungdom primært før de er kommet inn i høyere musikkutdanning”, sier Jørn Størkson.

I Sørnorsk Ungdomsstorband får musikerne anledning til å utvikle sine ferdigheter som utøvere og ensemblemusikere i storbandformatet.
Bandet samarbeider også med lokale miljøer for å inspirere og motivere unge til å satse på jazz. Målgruppen er ungdom fra musikkskoler, korps, rockeverksteder og annen organisert eller uorganisert musikkaktivitet. Bandet samles til helgesamlinger 4 til 5 ganger i året. Det jobbes med improvisasjon, ensemblespill og sjangerforståelse.
Unge musikkelever/studenter som ønsker å få ”trening” og skolering i storband og improvisasjonsspill, kan søke opptak i bandet. Det koster ikke noe å være medlem annet enn egne reiseutgifter til samlingene.

 For ytterligere informasjon kan Jørn Størkson, daglig leder i Sørnorsk jazzsenter, kontaktes på tlf. 45 47 36 86 / 37 00 55 47, eller på epost: post@sornorskjazzsenter.no

Fra forsiden