Nyheter

3 konserter med Sørnorsk Ungdomsstorband 23.-24. mars

Helgen 22. til 24. mars har 2018/2019-utgaven av Sørnorsk Ungdomsstorband sin 3. samling. I løpet av denne samlingen spiller bandet 3 konserter:
-Foajékonsert i Buen kulturhus i Mandal lørdag 23.03. kl. 13.30
-På Agder folkehøgskole i Søgne lørdag 23.03. kl. 19.00
-På Big Band Explosion-konserten på Kick Scene i Kristiansand søndag 24.03. fra kl. 17.00  sammen med Knuden ungdomsstorband og Christianssand Storband

Årets utgave av bandet består av 13 ungdommer mellom 16 og 21 år fra Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Musikalsk leder for bandet og trompetinstruktør er Tore Bråthen som til daglig arbeider ved Rytmisk linje på Institutt for musikk ved Universitetet i Agder. Han har med seg tre dyktige hjelpeinstruktører på samlingene. De tar seg av de øvrige instrumentgruppene. Alle fire spiller også med i bandet.

Hva spiller Sørnorsk Ungdomsstorband?
Storband er en ensembleform som kan brukes til veldig mye forskjellig musikk. Repertoaret spenner over flere stilarter; alt fra ”easy swing jazz” til moderne funk. Musikalsk leder Tore Bråthen legger vekt på at musikerne i bandet skal få prøvd seg på et bredt spekter av storbandmusikk. Det er et poeng at musikere og publikum, unge som eldre, får kjennskap til hva et storband kan brukes til. Samtidig er det viktig å presentere jazz i mange varianter, fremhever han. Bandets repertoar og konserter gjenspeiler dette.

Ta turen til konsertene og hør et flott band med kjempedyktige unge musikere!

Hva og hvem er Sørnorsk Ungdomsstorband?
Sørnorsk Ungdomsstorband er et regionalt ensemble som administreres og drives av Sørnorsk jazzsenter. Bandet er et tilbud for musikkutøvende ungdom i alderen ca. 16 til ca. 20 år i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark – den geografiske regionen som Sørnorsk jazzsenter betjener.

Driften av ungdomsstorbandet er et av Sørnorsk jazzsenters viktigste tiltak. Det er en sentral del av jazzsenterets virksomhet å hjelpe frem ungdom i regionen som ønsker å utdanne og utvikle seg som jazzmusikere. I Sørnorsk Ungdomsstorband får musikerne anledning til å utvikle sine ferdigheter som utøvere og ensemblemusikere i storbandformatet.

Bandet samarbeider også med lokale miljøer for å inspirere og motivere unge til å satse på jazz. Målgruppen er ungdom fra musikkskoler, videregående skoler med musikklinje, folkehøgskoler med musikklinje, korps, rockeverksteder og annen organisert eller uorganisert musikkaktivitet. Bandet samles til helgesamlinger 4 til 5 ganger i året. Det jobbes med improvisasjon, ensemblespill og sjangerforståelse.
Unge musikkelever/studenter som ønsker å få ”trening” og skolering i storband og improvisasjonsspill, kan søke opptak i bandet. Det koster ikke noe å være medlem annet enn egne reiseutgifter til samlingene.

For ytterligere informasjon kan Jørn Størkson, daglig leder i Sørnorsk jazzsenter, kontaktes på tlf. 45 47 36 86 / 37 00 55 47, eller på epost: post@sornorskjazzsenter.no

Fra forsiden

Nyheter

PRØVESPILL FOR SØRNORSK UNGDOMSSTORBAND 2020-2021

Helgen 22. til 24. mars har 2018/2019-utgaven av Sørnorsk Ungdomsstorband sin 3. samling. I løpet av denne samlingen spiller bandet 3 konserter: -Foajékonsert i Buen kulturhus i Mandal lørdag 23.03. kl. 13.30 -På Agder folkehøgskole i Søgne lørdag 23.03. kl. 19.00 -På Big Band Explosion-konserten på Kick Scene i Kristiansand søndag 24.03. fra kl. 17.00  […]