Nyheter

Sørnorsk jazzsenterprisen for 2018 til Øyvind Nypan

Sørnorsk jazzsenter opprettet i 2013 Sørnorsk jazzsenter-prisen.

Prisen er på 15.000 kr. og formålet med opprettelsen av den er to-delt:
– Den skal være en anerkjennelse og stimulans til aktører på jazzfeltet i Agder og Telemark; musikere, ensembler, arrangører eller andre, som gjennom sin innsats og sitt engasjement bidrar spesielt til utviklingen av, og oppmerksomheten omkring, jazzaktiviteten i regionen.
– Den skal bidra til å utvikle og tydeliggjøre jazz i kulturlivet i Agder og Telemark spesielt og Sørnorsk-regionen i norsk jazzliv generelt.

Styret i Sørnorsk jazzsenter har besluttet å tildele prisen for 2018 til Øyvind Nypan; musiker og universitetslektor ved rytmisk linje på Universitetet i Agder. Prisen ble utdelt i forbindelse med Kristiansand Jazzvesens JUL & JAZZ 2018-konsert torsdag 14.12.

Gitaristen Øyvind Nypan er en svært aktiv musiker både lokalt i Kristiansandsregionen, i Sørnorsk-regionen og utenfor vår region. Han har et bredt kontaktnett og samarbeider også med musikere utenfor Norge.

Øyvind Nypan har i flere år vært involvert i driften av jazzklubben Kristiansand Jazzvesen. Gjennom sitt arbeid i klubbens styre og arbeidet med organiseringen av klubbens jam-kvelder og øvrige konsertarrangementer, er han en viktig bidragsyter til at Kristiansand har  en jazzklubb med god og høy aktivitet.

Øyvind Nypan underviser i gitar og samspill innenfor rytmisk musikk på Universitetet i Agder. Han er også koordinator og lærer for Talentutviklingsprogrammet ved UiA.
Gjennom sitt arbeid har han mye og direkte kontakt med den unge generasjonen musikere. Hans entusiasme, engasjement og positivitet har stor betydning både for unge jazzmusikere   og for jazzmiljøet i sin helhet.

Øyvind Nypans store og brede engasjement for jazzmiljøet i Kristiansand spesielt og Sørnorsk-regionen generelt gjør ham til en særdeles verdig mottaker av Sørnorsk jazzsenters pris for 2018.

Fra forsiden

Nyheter

Framtida i norsk jazz 2019-turnéen nærmer seg!

Sørnorsk jazzsenter opprettet i 2013 Sørnorsk jazzsenter-prisen. Prisen er på 15.000 kr. og formålet med opprettelsen av den er to-delt: – Den skal være en anerkjennelse og stimulans til aktører på jazzfeltet i Agder og Telemark; musikere, ensembler, arrangører eller andre, som gjennom sin innsats og sitt engasjement bidrar spesielt til utviklingen av, og oppmerksomheten […]