Nyheter

EiK – Entreprenørskap i Kunst

Søknadsfrist for å bli med i EiK er 23. august

EiK – Entreprenørskap i Kunst er et samarbeidsprosjekt mellom Sørf – Sørnorsk Kompetansesenter for Musikk, Agder Kunstsenter, Scenekunst Sør og Norsk Forfattersentrum Sørlandet.

 

Prosjektet består av en seminarrekke på syv seminarer som går fra høsten 2018 til våren 2019 og er rettet mot kunstnere og aktører som jobber kunstrelatert; arrangører eller folk som f.eks ønsker å starte et forlag, galleri, management eller kanskje en helt ny type virksomhet innen kunst- og kulturfeltet. Målet er å styrke de kunstneriske virksomhetene/prosjektene slik at aktørene skal leve bedre av dem og få kraft og rom til å skape.

Se mer info her: https://www.eik.life/

Fra forsiden