Nyheter

Sørnorsk jazzsenter-prisen for 2017 til Mandaljazz

Prisen ble utdelt på åpningsdagen av Mandaljazz 2018

Sørnorsk jazzsenters pris for 2017 til
Mandaljazz ved arrangørene av festivalen

Sørnorsk jazzsenter opprettet i 2013 Sørnorsk jazzsenter-prisen.
Prisen er på 15.000 kr. og formålet med opprettelsen av den er to-delt:
– Den skal være en anerkjennelse og stimulans til aktører på jazzfeltet i Agder og Telemark; musikere, ensembler, arrangører eller andre, som gjennom sin innsats og sitt engasjement bidrar spesielt til utviklingen av, og oppmerksomheten omkring, jazzaktiviteten i regionen.
– Den skal bidra til å utvikle og tydeliggjøre jazz i kulturlivet i Agder og Telemark spesielt og Sørnorsk-regionen i norsk jazzliv generelt.

Styret i Sørnorsk jazzsenter har besluttet å tildele prisen for 2017 til arrangørene av jazzfestivalen Mandaljazz. Prisen ble utdelt torsdag 28. juni, første dag av Mandaljazz 2018, i forbindelse med konserten med M. Rexen´s United Kingdoms.    

Mandaljazz ble første gang arrangert i 2014 og arrangeres nå for 5. gang. De unge initiativtakerne og arrangørene av festivalen har alle røtter i Mandal.
Med sin entusiasme, pågangsmot, kreativitet og kvalitetsbevissthet, har de maktet å blåse nytt liv i en tidligere jazzfestival-tradisjon i Mandal.

Nye, unge krefter på arrangørsiden ønskes spesielt velkommen både i vår region og i jazz-Norge for øvrig. Derfor er det gledelig at unge jazzentusiaster tar initiativ og viser stor gjennomføringsevne som konsert- og festivalarrangører. Det fortjener både oppmerksomhet, anerkjennelse og oppmuntring.

Arrangørgruppen bak Mandaljazz har helt fra starten av utmerket seg på flere måter:

– Gjennom god og realistisk økonomisk planlegging.

– Gjennom utviklingen av en egen festivalidentitet bygget på en kvalitetsbevisst kunstnerisk bookingprofil med rom for et bredt spekter av musikalske uttrykk og med plass til nye, eksperimentelle og utradisjonelle konsertproduksjoner.

– Gjennom utviklingen av et festivalkonsept preget av kreativitet og nytenkning både når det gjelder form, innhold og profilering.

– Gjennom utvikling av et godt samarbeid med lokale krefter og bidragsytere.

På de nå 5 årene Mandaljazz har eksistert, har festivalen allerede klart å gjøre seg svært fordelaktig bemerket i jazz-Norge. Sørnorsk jazzsenter ønsker lykke til videre og ser frem til mange fine Mandaljazz-festivaler i årene som kommer.

Foto: Anders Mjaaland, Lindesnes avis.

Fra forsiden

Nyheter

Sørnorsk jazzsenter-prisen for 2020 til Rolf S. Grundesen

Sørnorsk jazzsenters pris for 2017 til Mandaljazz ved arrangørene av festivalen Sørnorsk jazzsenter opprettet i 2013 Sørnorsk jazzsenter-prisen. Prisen er på 15.000 kr. og formålet med opprettelsen av den er to-delt: – Den skal være en anerkjennelse og stimulans til aktører på jazzfeltet i Agder og Telemark; musikere, ensembler, arrangører eller andre, som gjennom sin […]