Aktivitet

Sørnorsk Ungdomsstorband-konserter

Helgen 06. til 08. april har 2017/2018-utgaven av Sørnorsk Ungdomsstorband sin 3. samling. I løpet av samlingen spiller bandet 4 konserter

Sted og tid for konsertene:
-Foajékonsert i Buen kulturhus i Mandal lørdag 07.04. kl. 13.30
-På Agder folkehøgskole i Søgne lørdag 07.04. kl. 19.00
-På Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland søndag 08.04. kl. 14.00
-Hos Naboen, Kristiansand søndag 08.04. kl. 17.30
Alle konsertene har fri entré.

Årets utgave av bandet består av 14 ungdommer mellom 16 og 20 år fra Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder; 5 fra Vest-Agder, 5 fra Telemark og 4 fra Aust-Agder.
Musikalsk leder for bandet og trompetinstruktør er Tore Bråthen. Han arbeider til daglig ved Institutt for musikk ved Universitetet i Agder og mottok Norsk jazzforums storband-pris 2016, bl.a. for sitt mangeårige arbeid med, og store betydning for, Sørnorsk Ungdomsstorband. Han har med seg tre dyktige instruktører som tar seg av de andre instrumentgruppene i bandet. Alle fire spiller også med i bandet.

Hva spiller bandet?
Storband er en ensembleform som kan brukes til veldig mye forskjellig musikk. Repertoaret spenner over flere stilarter; alt fra ”easy swing jazz” til moderne funk. Musikalsk leder, Tore Bråthen, legger vekt på at musikerne i bandet skal få prøvd seg på et bredt spekter av storbandmusikk. ”Det er et poeng at musikere og publikum, unge som eldre, får kjennskap til hva et storband kan brukes til. Samtidig er det viktig å presentere jazz i mange varianter”, fremhever han. Bandets repertoar og konserter gjenspeiler dette.
Ta turen til konsertene og hør et flott band med kjempedyktige unge musikere!

Hva og hvem er Sørnorsk Ungdomsstorband?
Sørnorsk Ungdomsstorband – forkortet SNUS – er et regionalt ensemble som administreres og drives av Sørnorsk jazzsenter. Bandet er et tilbud for musikkutøvende ungdom i alderen ca. 16 til 20 år i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark – den geografiske regionen som Sørnorsk jazzsenter betjener.
Driften av ungdomsstorbandet er et av Sørnorsk jazzsenters viktigste tiltak. Det er en sentral del av jazzsenterets virksomhet å hjelpe frem ungdom i regionen som ønsker å utdanne og utvikle seg som jazzmusikere. Sørnorsk Ungdomsstorband er et tilbud tilrettelagt for ungdom primært før de er kommet inn i høyere musikkutdanning.
I Sørnorsk Ungdomsstorband får musikerne anledning til å utvikle sine ferdigheter som utøvere og ensemblemusikere i storbandformatet.

Bandet samarbeider også med lokale miljøer for å inspirere og motivere unge til å satse på jazz. Målgruppen er ungdom fra musikkskoler, korps, rockeverksteder og annen organisert eller uorganisert musikkaktivitet. Bandet samles til helgesamlinger 4 til 5 ganger i året. Det jobbes med improvisasjon, ensemblespill og sjangerforståelse.
Unge musikkelever/studenter som ønsker å få ”trening” og skolering i storband og improvisasjonsspill, kan søke opptak i bandet. Det koster ikke noe å være medlem annet enn egne reiseutgifter til samlingene.

For ytterligere informasjon kan Jørn Størkson, daglig leder i Sørnorsk jazzsenter, kontaktes på tlf. 45 47 36 86 / 37 00 55 47, eller på epost: post@sornorskjazzsenter.no

Fra forsiden

Nyheter

Bli med på Trassjazz-verksted i sommer!

Trassjazz – lag og spill musikk Gratis musikkverksted for barn mellom 7-15 år Vil du være med å lage og spille spennende musikk? Da bør du melde deg på Trassjazz-verksted! Du trenger ikke å kunne spille et instrument fra før, men hvis du gjør det kan du gjerne ta med instrumentet ditt. Verkstedet avsluttes med […]

Nyheter

Nominer kandidater til Sørnorsk jazzsenter-pris eller stipend

Sørnorsk jazzsenter åpner opp for nominasjoner til pris og/eller stipend i 2024. Frist for nominasjoner er 20. august. Sørnorsk jazzsenter-prisen ble opprettet i 2013 og har til nå blitt utdelt ni ganger. Etter et par års opphold skal nå den tiende prisen eller stipendet deles ut. Styret i Sørnorsk jazzsenter har for 2024 vedtatt nye […]