Nyheter

Sørnorsk jazzsenter-prisen 2016 til Guttorm Guttormsen

Musiker og komponist Guttorm Guttormsen er mottaker av Sørnorsk jazzsenters pris for 2016. Prisen ble i år delt ut for 4. gang.

Sørnorsk jazzsenters pris for 2016 til Guttorm Guttormsen

Sørnorsk jazzsenter opprettet i 2013 Sørnorsk jazzsenter-prisen.
Prisen er på 15.000 kr. og formålet med opprettelsen av den er to-delt:
– Den skal være en anerkjennelse og stimulans til aktører på jazzfeltet i Agder og Telemark; musikere, ensembler, arrangører eller andre, som gjennom sin innsats og sitt engasjement bidrar spesielt til utviklingen av, og oppmerksomheten omkring, jazzaktiviteten i regionen.
– Den skal bidra til å utvikle og tydeliggjøre jazz i kulturlivet i Agder og Telemark spesielt og Sørnorsk-regionen i norsk jazzliv generelt.

Styret i Sørnorsk jazzsenter har besluttet å tildele musikeren og komponisten
Guttorm Guttormsen prisen for 2016.  Den ble utdelt i Ibsenhuset i Skien fredag kveld  under konserten Bluesnight med Grenland Allstars der han satt i blåserrekken.

img_0463-3

Guttorm Guttormsen, født i Mo i Rana, flyttet for 46 år siden til Grenland. Siden da har han vært en drivkraft for jazz i regionen.

Som musiker, pedagog, storbandleder og komponist er Guttorm Guttormsen av mange regnet som kjernen i jazzmiljøet i Grenlandsregionen. Hans tilstedeværelse og musikalske kompetanse har hatt stor betydning og bidratt til individuell utvikling for enkeltmusikere så vel som for utviklingen av miljøet.

Guttorm Guttormsen har gitt ut plater med egne band og medvirket på plateutgivelser i andre artisters navn. Han har gjennom lang tid vært med å prege norsk jazz og mottok allerede i 1979 Buddy-prisen, norsk jazz høyeste utmerkelse.

Gjennom sitt virke som komponist og musikalsk leder ved Teater Ibsen har han gitt utallige spilleoppdrag for musikere i Grenlandsområdet.

Guttorm Guttormsen har hele tiden vært et «jazzfyrtårn» for kor og korps som vil ha et innslag av improvisasjon i konsertene sine. Også på den måten har han inspirert mange i hele regionen.

Som komponist og musiker er han i dag minst like aktiv som før både som musikalsk leder for Teater Ibsen og for store oppsetninger i Grenland Friteaters regi, i egne besetninger og i andre band. Ikke minst er han et sentralt medlem i Scheen Jazzorkester, Sørnorsk-regionen store, profesjonelle jazzensemble, både som musiker og komponist.
——————————————————————————————————————

Arendal, 31.12.2016
Jørn H. Størkson,
daglig leder i Sørnorsk jazzsenter

 

Fra forsiden