Personvernerklæring

Personvernerklæring for utfylling av elektronisk skjema

Elektronisk lagring av personopplysninger kommer inn under «Lov om behandling av personopplysninger». Det er et viktig mål for oss å respektere og ivareta ditt personvern når du benytter vårt søknadsskjema. Ingen personopplysninger blir samlet inn uten at du på forhånd er gjort kjent med det og har gitt ditt samtykke. Dette samtykke gis utrykkelig ved å krysse av for at du er kjent med våre retningslinjer for personvernhensyn og at du samtykker i behandlingsmåten for opplysningene innledningsvis.

Når du har krysset av og velger å benytte vårt elektroniske skjema, gir du samtykke til at dine personopplysninger (for eksempel ditt navn eller din e-postadresse, hvis du har oppgitt disse) blir samlet inn av Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk (Sørnorsk jazzsenter, Telemarkfestivalen og Sørf)

Dersom du velger å avbryte utfylling av skjemaet midt i utfyllingsprosessen, slettes alle data du har lagt inn i skjemaet. Ingen av dataene er tilgjengelig for mottager før du velger å klikke på «send-knappen» nederst i skjemaet. Du samtykker med dette i at alle opplysningene blir sendt til de tre sentrene i kompetansenettverket. Vi tilgjengeliggjør dataene for nettverkets arbeidsutvalg som benytter de innsamlede data på samme måte som om du hadde sendt inn et skjema på papir.

Du har på anmodning rett til å se opplysningene nettverket har registrert om deg.

Du bekrefter at du er over 18 år.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte Sørnorsk jazzsenterpå post@sornorskjazzsenter.no

Søknadsskjema

Før du avgir personopplysninger i søknadsskjemaet for tilskudd til å delta på kompetansehevingstiltak må du samtykke i personvernerklæringen ovenfor. Ved å klikke på følgende link samtykker du i personvernerklæringen, og kommer inn på søknadsskjemaet:

Ja, jeg samtykker i personvernerklæringen. Ta meg til søknadsskjema!

Fra forsiden

Nyhet

Sørnorsk jazzsenterprisen for 2018 til Øyvind Nypan

Personvernerklæring for utfylling av elektronisk skjema Elektronisk lagring av personopplysninger kommer inn under «Lov om behandling av personopplysninger». Det er et viktig mål for oss å respektere og ivareta ditt personvern når du benytter vårt søknadsskjema. Ingen personopplysninger blir samlet inn uten at du på forhånd er gjort kjent med det og har gitt ditt […]