Organisasjon, formål og drift

Stiftelsen Sørnorsk Jazzsenter er registrert i Brønnøysundregistrene med org.nummer 880 912 062.
Stiftere:
Arendal Big Band
Aust-Agder musikkråd
Flekkefjord Jazzklubb
Kristiansand Jazzklubb
Mandal Jazzklubb
Vest-Agder musikkråd

Fra og med 22.07.09 ble Sørnorsk-regionen utvidet med Telemark fylke.
Fra og med 2020 ble regionen utvidet med Vestfold i forbindelse med sammenslåingen av Vestfold og Telemark fylker og omfatter nå nye Agder fylke og nye Vestfold og Telemark fylke.

Sørnorsk jazzsenters formål:
Virksomhetsområdet til Sørnorsk Jazzsenter er nedfelt i vedtektenes § 2 Formål, og lyder som følger:
Stiftelsens formål er å arrangere konserter som er forankret i jazz og beslektede musikkformer. I tillegg skal stiftelsen ivareta Norsk Jazzforums regionoppgaver i Region Sør – Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark, også i form av ulike pedagogiske tiltak og turneformidling. Stiftelsen skal fremme, og delta i, utviklingen av musikere / miljø som arbeider med jazz og beslektede musikkformer, med henblikk på å øke interessen for slik musikk og skape attraktive miljøer for opprettholdelse og utvikling av musikalske kvaliteter. Gjennom aktiviteter som er beskrevet foran, er det stiftelsens overordnede, ideelle formål å fremme kulturtilbudet til fastboende og besøkende i regionen som er stiftelsens virkeområde.

Stiftelsens virksomhet skal ikke ta sikte på økonomisk overskudd, utover det som er nødvendig for å dekke driftsutgifter og til etablering av kapitalbase som kan gi grunnlag for utvikling og kontinuerlig drift i samsvar med stiftelsens formål.

I forbindelse med regionsutvidelsen er Sørnorsk jazzsenters vedtekter pr mars 2020 til revisjon og vil bli oppdatert her når nye, reviderte vedtekter er vedtatt og godkjent.

Forutsetninger for drift – økonomi:
SNJS mottar driftstilskudd fra Norsk Kulturråd, Agder og Vestfold og Telemark fylkeskommuner, Arendal kommune (vertskommune), Kristiansand kommune og Skien kommune. I tillegg mottar vi aktivitetstilskudd fra fylkeskommunene, kommuner, Norsk musikkråd med flere.
Stiftelsens grunnkapital er 100 000 kr. (Vedtektene § 3).

 

Fra forsiden

Nyheter

Sørnorsk på Nasjonal Jazzscene 12. og 13. november

Stiftelsen Sørnorsk Jazzsenter er registrert i Brønnøysundregistrene med org.nummer 880 912 062. Stiftere: Arendal Big Band Aust-Agder musikkråd Flekkefjord Jazzklubb Kristiansand Jazzklubb Mandal Jazzklubb Vest-Agder musikkråd Fra og med 22.07.09 ble Sørnorsk-regionen utvidet med Telemark fylke. Fra og med 2020 ble regionen utvidet med Vestfold i forbindelse med sammenslåingen av Vestfold og Telemark fylker og omfatter nå […]

Nyheter

Four Brothers på Sørnorsk jazzsenterturné 10.-20. nov.

Stiftelsen Sørnorsk Jazzsenter er registrert i Brønnøysundregistrene med org.nummer 880 912 062. Stiftere: Arendal Big Band Aust-Agder musikkråd Flekkefjord Jazzklubb Kristiansand Jazzklubb Mandal Jazzklubb Vest-Agder musikkråd Fra og med 22.07.09 ble Sørnorsk-regionen utvidet med Telemark fylke. Fra og med 2020 ble regionen utvidet med Vestfold i forbindelse med sammenslåingen av Vestfold og Telemark fylker og omfatter nå […]