Organisasjon, formål og drift

Stiftelsen Sørnorsk Jazzsenter er registrert i Brønnøysundregistrene med org.nummer 880 912 062.
Stiftere:
Arendal Big Band
Aust-Agder musikkråd
Flekkefjord Jazzklubb
Kristiansand Jazzklubb
Mandal Jazzklubb
Vest-Agder musikkråd

Fra og med 22.07.09 ble Sørnorsk-regionen utvidet med Telemark fylke og består nå av Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. 

Sørnorsk jazzsenters formål:
Virksomhetsområdet til Sørnorsk Jazzsenter er nedfelt i vedtektenes § 2 Formål, og lyder som følger:
Stiftelsens formål er å arrangere konserter som er forankret i jazz og beslektede musikkformer. I tillegg skal stiftelsen ivareta Norsk Jazzforums regionoppgaver i Region Sør – Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark, også i form av ulike pedagogiske tiltak og turneformidling. Stiftelsen skal fremme, og delta i, utviklingen av musikere / miljø som arbeider med jazz og beslektede musikkformer, med henblikk på å øke interessen for slik musikk og skape attraktive miljøer for opprettholdelse og utvikling av musikalske kvaliteter. Gjennom aktiviteter som er beskrevet foran, er det stiftelsens overordnede, ideelle formål å fremme kulturtilbudet til fastboende og besøkende i regionen som er stiftelsens virkeområde.

Stiftelsens virksomhet skal ikke ta sikte på økonomisk overskudd, utover det som er nødvendig for å dekke driftsutgifter og til etablering av kapitalbase som kan gi grunnlag for utvikling og kontinuerlig drift i samsvar med stiftelsens formål.

Forutsetninger for drift – økonomi:
SNJS mottar driftstilskudd fra Norsk Kulturråd, Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark fylkeskommuner, Arendal kommune (vertskommune), Kristiansand kommune og Skien kommune. I tillegg mottar vi aktivitetstilskudd fra fylkeskommunene, kommuner, Norsk musikkråd med flere.
Stiftelsens grunnkapital er 100 000 kr. (Vedtektene § 3).

 

Fra forsiden

Nyhet

Framtida i norsk jazz 2019-turnéen nærmer seg!

Stiftelsen Sørnorsk Jazzsenter er registrert i Brønnøysundregistrene med org.nummer 880 912 062. Stiftere: Arendal Big Band Aust-Agder musikkråd Flekkefjord Jazzklubb Kristiansand Jazzklubb Mandal Jazzklubb Vest-Agder musikkråd Fra og med 22.07.09 ble Sørnorsk-regionen utvidet med Telemark fylke og består nå av Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.  Sørnorsk jazzsenters formål: Virksomhetsområdet til Sørnorsk Jazzsenter er nedfelt i vedtektenes § 2 […]

Nyhet

Kristin Asbjørnsen «Traces of You» på Sørnorsk jazzsenter-turné

Stiftelsen Sørnorsk Jazzsenter er registrert i Brønnøysundregistrene med org.nummer 880 912 062. Stiftere: Arendal Big Band Aust-Agder musikkråd Flekkefjord Jazzklubb Kristiansand Jazzklubb Mandal Jazzklubb Vest-Agder musikkråd Fra og med 22.07.09 ble Sørnorsk-regionen utvidet med Telemark fylke og består nå av Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.  Sørnorsk jazzsenters formål: Virksomhetsområdet til Sørnorsk Jazzsenter er nedfelt i vedtektenes § 2 […]