Om Sørnorsk kompetansenettverk

Nedenfor følger litt informasjon om Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk; hvem som inngår i nettverket, formål, målgruppe og oppgaver.
Samarbeidsparter i nettverket:
– SØRF
– Sørnorsk jazzsenter
Samarbeidet har sin bakgrunn i, og har kommet opp som et resultat av, arbeidet til Samstemt!, Løkenutvalget og Stortingsmelding 21, Samspill.

Formål for Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk:

  • Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk skal være katalysator for rytmisk kompetanse i regionen. For å øke interessen for og heve nivået innen det rytmiske feltet, tar nettverket ansvar for systematisering, utvikling, kvalitetssikring, formidling og dokumentasjon av denne kompetansen.
  • Overfor utøverne skal det spesielt legges vekt på å formidle kompetanse som setter dem bedre i stand til å leve av sin musikkutøvelse.
  •  Gjennom Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk vil de samarbeidende partene aktivt arbeide for å utvikle det rytmiske musikklivet i hele regionen – i utkantstrøk så vel som i byene.

Målgruppe:
Nettverket skal fokusere på profesjonelle artister med tilhørende støtteapparat/bransje, musikere og arrangører, rekrutteringstiltak rettet mot talenter, samt jobbe med å utvikle etablerte, og legge til rette for nye, scener for rytmisk musikk.

Oppgaver:
Nettverket skal bidra til kompetanseheving gjennom å være serviceorgan for musikkbransjen, gjennomføre kurs og seminarer, være støttespiller og kulturpolitisk talerør for bransjen samt bidra til økt synliggjøring av musikkregionen som helhet.
Man skal iverksette prosjekt og tiltak for å videreutvikle bransjen, komplettere verdikjeden i regionen og bidra til videreutvikling av kulturnæring i Sør-Norge. Arbeid med tradisjonsstoff og styrking av virksomheten på dette feltet skal også vektlegges.

Nettverkets geografiske arbeidsområde er Aust-Agder og Vest-Agder.

Sørnorsk kompetansesenter for rytmisk musikk mottar økonomisk tilskudd fra Norsk kulturråd, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Fra forsiden