Info til bandet

Arendal, 24.08.2021

Hei!
Her vil det etter hvert bli lagt ut informasjon om tid, sted og opplegg for samlingene høsten 2021.
Høstens helgesamlinger er:
-Fredag 24. til søndag 26. september
-Fredag 26. til søndag 28. november

 

 

Fra forsiden