Sørnorsk jazzsenter er regionalt formidlings- og kompetansesenter for jazz i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Sørnorsk Ungdomsstorband

Sørnorsk ungdomsstorband (SNUS) er et tilbud for ungdom i alderen ca.16 til 20 år bosatt i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Bandet samles til øvelse- og konsertsamlinger 4 – 5 ganger i året. Ta kontakt hvis du har lyst å være med, så får du info om prøvespill og samlinger. Sørnorsk ungdomsstorband er støttet av Telemark fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune/Vest-Agder musikkråd, Aust-Agder fylkeskommune, Norsk musikkråd via KOMP-ordningen og Frifond kompetanse og aktivitet-støtteordningen, Musikkens studieforbund via Aust-Agder musikkråd og selvsagt Sørnorsk jazzsenter. Støtten gjør at vi kan tilby dette flotte tiltaket gratis til ungdommene som er med.

Arendal, 31.08.2016:
Her er litt foreløpig informasjon om de planlagte samlingene skoleåret 2016-2017:

- 03. til 05. september: Prøvespilling for opptak av nye musikere i bandet.
– 1. samling: Fredag 16. til søndag 18. september. Sted: Hove Leirsenter, Tromøy ved Arendal
– 2. samling: Fredag 11. til søndag 13. november. Sted bestemmes senere.
– 3. samling: Fredag 31. mars til søndag 02. april. Sted betsemmes senere.
– 4. samling: Fredag 12. til søndag 14. mai. Sted bestemmes senere.

Har du noen spørsmål til dette, så kan du kontakte Jørn Størkson, daglig leder i Sørnorsk jazzsenter, på tlf. 37 00 55 47 / 45 47 36 86, eller på e-post; post@sornorskjazzsenter.no

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode