Sørnorsk jazzsenter er regionalt formidlings- og kompetansesenter for jazz i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk

Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk består av samarbeidspartene SØRF og Sørnorsk jazzsenter. Se «Om Sørnorsk kompetansenettverk» for mer informasjon om formål, mål og oppgaver.

Sørnorsk Kompetansenettverk for rytmisk musikk mottar økonomisk støtte fra: 

Det vil bli lagt ut informasjon om igangsatte og planlagte prosjekter, kurstilbud, støtteordninger m.m. i tiden fremover.

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode